UŠETŘETE TISÍCE
KORUN ROČNĚ s naším
rekorefinem

Až 700 000 kč bez zajištění.

Jaké výhody má úvěr u nás?

 • Úrokovou sazbu maximálně 4,58 % ročně
 • Možnost měnit výši splátek dle potřeby
 • Nemusíte být naším klientem
 • Možnost předčasného splacení
 • Ještě nižší úrokovou sazbu ve fázi stavebního úvěru
 • Produkt umožňuje sloučení více úvěrů do jednoho s nižší splátkou a úrokovou sazbou
 • Je možné navýšit refinancovaný úvěr a přitom mít nižší splátku
 • Vyřízení úvěru prostřednictvím biometrického podpisu

Spočítejte si kolik ušetříte

Uveďte, jakou částku měsíčně nyní splácíte na svou současnou půjčku.

Původní výše půjčky může být zadána v rozsahu 50 000 až 1 000 000.

Uveďte měsíc a rok, kdy jste začali splácet svou současnou půjčku.

Uveďte celkový počet splátek od první po poslední, v kterých má být vaše současná půjčka splacena. měsíců

Zadejte měsíční poplatek za vedení vaší současné půjčky.

Zadejte měsíční poplatek za běžný účet u vaší současné půjčky.

Uvedené výpočty jsou pouze orientační. Pro závaznou nabídku kontaktujte nejbližšího poradce.

Reprezentativní příklad úvěru

Reprezentativní příklad úvěru REKOpůjčka ve výši 300 000 Kč na 206 měsíců při zůstatku na účtu stavebního spoření 2 674 Kč. Fáze překlenovací úvěr: úroková sazba 4,58 % (pevná) p.a. a 127 měsíčních splátek PU 1 150 Kč a 127 měsíčních vkladů 900 Kč. Fáze úvěr ze stavebního spoření: úroková sazba 3,1 % p.a. (pevná) a 79 měsíčních splátek SU 2 550 Kč. Úhrady: za uzavření smlouvy o stavebním spoření 3 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 3 000 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 80 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového účtu 90 Kč/čtvrtletí, za výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu 0 Kč/rok. Celkem zaplatíte 467 948,79 Kč, RPSN 5,53 % p.a.

Z původní půjčky zbývá doplatit - - -

Orientační měsíční splátka - - -

Celkem ušetříte - - -

ušetřit s rekorefinem

CO ZÍSKÁTE S NAŠÍM REKOREFINEM

 • Snížení výše měsíční splátky úvěru
 • Snížení celkových nákladů na úvěr
 • Snížení roční úrokové sazby úvěru

Nejčastější dotazy k REKOPŮJČCE

 • Co znamená úvěr „bez zajištění“?

  Zobrazit odpověď

  Úvěr „bez zajištění“ jednoduše znamená, že není potřeba úvěr zajistit například zástavním právem k nemovitosti nebo ručitelem. U nás vám bez zajištění půjčíme až do výše 700 tisíc korun.

 • Je nutné u poskytovaného úvěru prokázat tzv. účelovost, co to vlastně znamená?

  Zobrazit odpověď

  Všechny úvěry, které poskytují stavební spořitelny, jsou účelově vázané a účel se řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění. 

  Tzv. účelovost znamená, že peníze, které si půjčíte, můžete investovat pouze do zákonem definovaných bytových potřeb.

zobrazit další dotazy

Důležité informace k úvěrům

Jak probíhá proces poskytování úvěru?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Poskytují zprostředkovatelé RSTS klientovi radu ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru vázaní zástupci neposkytují při zprostředkování úvěru radu podle § 85, odst. 1.

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru samostatní zprostředkovatelé mohou při zprostředkování úvěru poskytovat radu podle § 85, odst. 1.

Je nutné u poskytovaného úvěru prokázat tzv. účelovost, co to vlastně znamená?

Všechny úvěry, které poskytují stavební spořitelny, jsou účelově vázané a účel se řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění.

Tzv. účelovost znamená, že peníze, které si půjčíte, můžete investovat pouze do zákonem definovaných bytových potřeb.

Je nutné úvěr REKOpůjčka nějak zajistit?

Až do výše 700 000 Kč vč. poskytne RSTS úvěr REKOpůjčka bez zajištění nemovitostí nebo ručitelem, nad 700 000 Kč musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Pokud je úvěr zajištěn nemovitostí, je nutné předložit její odhad?

Nemovitá věc sloužící jako zajištění úvěru musí být oceněna obvyklou cenou nemovitosti stanovenou tržním oceněním dle zákona o oceňování majetku. Ke zpracování ocenění využívá RSTS výhradně odhadce evidované na seznamu externích odhadců. Ocenění nemovité věci zajišťuje klient.

Po jakou dobu je garantována sjednaná úroková sazba u překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření REKOpůjčka?

Pro fázi překlenovacího úvěru je použita pevně stanovená úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny. Pro fázi úvěru ze stavebního spoření je sjednána pevná úroková sazba po celou dobu jeho splácení.

Je možné úvěr předčasně splatit?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V případě splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má RSTS právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Co se stane, když klient nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru?

Při nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může dojít k požadavku RSTS na:

 1. pozastavení čerpání úvěru
 2. jednorázové splacení celého dluhu
 3. účtování úroku z prodlení
 4. zaplacení smluvní pokuty

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

V případě, že by byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit v případě, že směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Máte zájem o o informace k vylepšení podmínek?

Zavolejte nám 800 11 22 11 pondělí–pátek 8.00–18.00

Domluvte si schůzku

Děkujeme

Formulář byl úspěšně odeslán.

Najděte nejbližšího poradce

Najděte poradce ve svém kraji, nebo použijte vyhledávač poradenských míst a finančních poradců.

Mapa ČR Vysočina Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Praha Karlovarský kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj