RSTS daruje peníze na pomoc dětem v Plzeňském kraji

Nadační fond Kolečko ve spolupráci s Raiffeisen stavební spořitelnou věnuje peníze dětskému traumacentru FN Plzeň

Plzeň 9. února 2008

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (RSTS) dnes předala v plzeňském zimním stadionu nadačnímu fondu Kolečko dar v hodnotě 200 000 Kč. Tyto prostředky pocházejí z vánočního projektu s názvem „Rozsviťte raději dětské oči“. Nadační fond Kolečko finanční dar použije na nákup nového přístrojového vybavení do Dětského traumacentra FN Plzeň. Dar byl slavnostně předán v rámci galakoncertu za účasti známých hudebních hvězd.

Finanční dar slavnostně předal PaedDr. Stanislav Nejezchleba, ředitel pobočky RSTS Plzeň. Nadační fond Kolečko dar použije ve FN Plzeň na nákup monitoru ICP (intrakraniálního tlaku) pro JIP Dětské kliniky. Monitor v ceně 200 000 Kč bude sloužit pro monitorování dětských pacientů se závažným poraněním hlavy. Doc. Kobr, přednosta Dětské kliniky FN Plzeň, jemuž byl finanční dar předán, k tomu dodává: „Peněžní dar použijeme na zakoupení zařízení, které dovede měřit tlak uvnitř hlavy a tím se dá získat cenná informace pro řízení i pro kontrolu léčby.“

„Je pro nás velkou ctí, že můžeme přispět na tak dobrou věc, jakou je pomoc dětem. Projekt „Rozsviťte raději dětské oči“ se snaží upozornit na ne příliš známou oblast, a to dětská traumacentra, která pomáhají zraněným dětem se vracet zpátky do běžného života. V rámci projektu se nám podařilo shromáždit 1 milion Kč ve spolupráci se 20 000 novými klienty. Peníze jsme rozdělili do čtyř traumacenter v České republice. Tím prvním je traumacentrum právě v Plzni,“ říká Jan Jeníček, generální ředitel a předseda představenstva RSTS.

Projekt probíhal v období od 1. listopadu do 31. prosince 2007, kdy RSTS za každou novou smlouvu, která byla uzavřená v daném období, věnovala Nadačnímu fondu Kolečko částku ve výši 50 Kč. Klienti mohli s RSTS uzavřít i více smluv najednou a zároveň museli uhradit vstupní poplatek za uzavření smlouvy. Tak mohla RSTS přispět i více než jednou 50 korunou za jednoho nového klienta.

Projekt je pořádán ve spolupráci s Nadačním fondem Kolečko, jenž byl založen za účelem pomoci dětem po úrazu a pro prevenci dětských úrazů a dopravních nehod. Předsedkyně Nadačního fondu Kolečko, Linda Jandová k tomu dodává: „Vážíme si toho, že můžeme s Raiffeisen stavební spořitelnou na tak hodnotném projektu spolupracovat. Jsme přesvědčena, že takovéto projekty mají v dnešní době velký význam a smysl.“

Klienti RSTS, kteří projekt podpořili, obdrželi zdarma hodnotnou rodinnou vstupenku a mohli si vybrat, zda se zúčastní koncertu v Plzni, Praze, Brně, Ostravě za účasti hudebních hvězd jako jsou skupina Kryštof, Miro Žbirka a 4TET Jiřího Korna. Garantem projektu se stala populární herečka, Alice Bendová, která se také stala tváří reklamní kampaně projektu. Seznam všech klientů, kteří pomohli přispět, je zveřejněn na webových stránkách RSTS (www.rsts.cz).

 

Kromě FN v Plzni bude finanční dar ve stejné hodnotě předán do dalších tří traumacenter v České republice, a to:

  • Dětské traumacentrum Motol využije finanční dar k nákupu zevních fixatérů v celkové hodnotě 280 511 Kč pro 2. ortopedickou kliniku, která zajišťuje rozsáhlou operativu poraněných kostí v dětském věku.
  • Dětské traumacentrum FN Brno bude moci pořídit v hodnotě 250 000 Kč systém zevní fixace pánve Medium external fixator a LCP instrumentarium - jde o sadu drobných dlah, které se používají při závažných poraněních dolního nebo horního konce předloktí.
  • Dětské traumacentrum Ostrava koupí za finanční dar ve výši 231 574 Kč modul Heliox k plicnímu ventilátoru, který umožňuje bezpečnou ventilaci s využitím směsi helia + kyslíku u kriticky nemocných dětí s vysokou rezistencí dýchacích cest, snižuje také možnost plicního barotraumatu. Dále pořídí Aeroneb Pro nebulizer medikamentů s příslušenstvím k plicnímu ventilátoru.

Termíny a místa konání dalších galakoncertů:

  • Ostrava (Zimní stadion Ostrava-Poruba) neděle 2. 3. 2008
  • Brno (Sportovní hala Vodova) neděle 16. 3. 2008
  • Praha (Malá sportovní hala, Výstaviště, Praha 7) neděle 6. 4. 2008

 

 


Více informací vám poskytne:
Alžběta Šťastná, PLEON Impact, tel.: +420 222 540 147-8,
E-mail: alzbeta.stastna@pleon-impact.cz
www.rsts.cz