RSTS klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb

Odbor péče o klienty Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS) pravidelně zjišťuje zpětnou vazbu klientů a svých finančních specialistů na služby call centra RSTS. Spokojenost se službami call centra se dlouhodobě pohybuje kolem 95 %, aktuální výsledky ukazují dokonce další pozitivní nárůst.

Zpětná vazba byla v období 1. - 3. 9. 2010 získána od téměř 600 klientů a stovky finančních specialistů. 96 % klientů vyjádřilo svou spokojenost s profesionální obsluhou operátora a úmysl využít služeb call centra (CC) RSTS i napříště. Stejný podíl klientů uvedl svou spokojenost s kvalitou poskytovaných informací a vyřízením svého požadavku. 98 % klientů je naprosto spokojeno s délkou čekání na spojení s operátorem.

S profesionální obsluhou operátora jsou dle zjištění zpětné vazby spokojeni všichni finanční specialisté (z toho 99 % zcela a 1 % částečně). S kvalitou poskytnutých informací a vyřízením požadavku jich je spokojeno 95 % a s délkou čekání na spojení 97 %. Kompletní výsledky naleznete v níže uvedené tabulce a v grafech.

RSTS dlouhodobě klade velký důraz na silný proklientský přístup, kvalitu a vysokou profesionalitu služeb svých finančních poradců, operátorů call centra a ostatních pracovníků ve styku s klientem. „Usilujeme o to, aby lidé považovali RSTS za partnera, kterému záleží na dlouhodobém vztahu s klienty, který je založen na důvěře a na jejich spokojenosti,“ říká Bc. Miloš Minčič, MBA, ředitel odboru péče o klienty Raiffeisen stavební spořitelny, a dodává: „Zpětná vazba z call centra potvrzuje, že se nám v našem úsilí daří, a to nás velmi těší.“

 

Zpětná vazba klientů RSTS a finančních specialistů na služby a servis call centa RSTS:

 
   MÍRA SPOKOJENOSTI
ZKOUMANÉ OBLASTI KLIENTI

FIN.

SPECISLISTÉ

Profesionální obsluha operátora (a příští využití služeb CC RSTS) 96 % 99 %
Kvalita poskytnutých informací a vyřízení požadavku v rámci CC RSTS 96 % 95 %
Délka čekání na spojení s operátorem 98 % 97 %

 

 

Zpětná vazba - klienti (míra spokojenosti)

 zpetnavazbafs1

 

Zpětná vazba - finanční specialisté (míra spokojenosti)

zpetnavazbaklienti1

 

 

Více informací vám poskytne:
Helena Šebestová, IDMZ, tel.: +420 241 740 471, e-mail: helena.sebestova@idmz.cz