Bonita

Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).