Dědic

Osoba, na kterou přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy o stavebním spoření zemřelého účastníka stavebního spoření nebo které vznikne nárok na výplatu uspořené částky či její části, v souladu se zákonem o stavebním spoření.