Degresivní splácení

Degresivní splácení je jeden z možných typů splácení hypotéky. Při degresivním splácení na začátku splácíte vyšší částku než ke konci. V praxi to může vypadat i tak, že první měsíční splátky budou klidně i dvojnásobkem běžné splátky. Měsíční splátka je neměnná po dobu jednoho roku a teprve po jeho uplynutí se začíná snižovat. Snižování se děje podle pevně stanoveného koeficientu – stanovuje si ho každá banka sama.


Výhodou je, že hypotéku takto můžete umořit rychleji. Degresivní splácení je však vhodnější pro klienty, kteří si mohou na začátku dovolit vyšší finanční zatížení, a tedy vyšší počáteční splátky.

Jaké jsou další typy splácení?
- Anuitní splácení
– jde o nejčastější typ splácení, splátka je po celou dobu stejná.
- Progresivní splácení – přesný opak degresivního, tedy na začátku je splátka nižší a ke konci se zvyšuje.
- Splácení kombinované hypotéky – pro tento typ je typické odložení splátky jistiny a klient platí pouze úroky. Po jejich splacení se začíná s anuitním splácením.
- Splácení hypotéky s plovoucí sazbou – splátka se skládá ze splátky jistiny a úroků, které jsou odvozeny od úrokové sazby PRIBOR (navýšené o marži banky). Na základě této proměnlivé úrokové sazby se mění i výše splátek.