Nezajištěná částka

Nezajištěnou částkou se u úvěru ze stavebního spoření rozumí rozdíl cílové částky a zůstatku na účtu stavebního spoření účastníka, u překlenovacího úvěru se jedná o částku ve výši poskytnutého úvěru po odpočtu uspořené částky na účtu stavebního spoření účastníka (akontace).