Překlenovací úvěr

Je úvěr ze stavebního spoření, který lze použít pouze pro účely bydlení, poskytovaný na překlenutí doby, po kterou nemá účastník nárok na úvěr ze stavebního spoření (viz Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření).