Refixace

Refixace je sjednání nové úrokové sazby při ukončení fixačního období. Pokud vám na úvěru končí období, na které máte sjednanou úrokovou sazbu (tzv. fixace), dostanete nabídku na novou sazbu v dalším období. Tuto nabídku můžete akceptovat, nebo se rozhodnout úvěr refinancovat, tedy přenést do jiné společnosti. Refinancovat byste měli jen v případě, že nabídka u jiné banky je opravdu výhodnější a nekoukat jen na nabízenou úrokovou sazbu. Mějte na paměti, že nejdražší je úvěr v prvních několika letech.


V období refixace také můžete zdarma provést mimořádnou splátku, o které byste měli věřitele informovat. Pokud s nabízenou sazbou souhlasíte, úvěr bude i nadále pokračovat za stejných podmínek. Může se tedy změnit úroková sazba a s ní i výše splátky. Případně je možné v období refixace požádat o změnu v úvěru, například snížení splatnosti.