Rozhodný den zhodnocení

Rozhodný den zhodnocení je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. V těchto dnech se určuje ukazatel zhodnocení / hodnotící číslo a vyhodnocuje se plnění podmínek pro přidělení cílové částky. Rozhodnému dni zhodnocení přísluší konkrétní termín přidělení.