RPSN

Zkratka RPSN znamená roční procentní sazba nákladů a vyjadřuje celkové náklady úvěru v procentech za rok. RPSN umožňuje velmi snadno porovnat výhodnost jednotlivých nabídek na úvěr, protože se do ní započítávají nejen úroky, ale i další poplatky.


Co všechno ukazatel RPSN obsahuje a jak poznat výhodný úvěr si ukážeme níže.

Samotná úroková sazba neodráží skutečnou cenu úvěru, kterou zaplatíme navíc. Kromě úroků totiž můžeme zaplatit i různé poplatky a další náklady. Nejčastěji to bývá poplatek za vyřízení nebo sjednání úvěru, který se platí již při poskytnutí půjčky. Dále to může být poplatek za vedení úvěrového účtu nebo inkasní poplatek, které se hradí každý měsíc. Pokud je pro získání určité sazby nutné sjednat i další produkty, jako je například pojištění, pak i tato částka musí být obsažena v RPSN. V případě zajištěných úvěrů (hypotéka nebo zajištěný úvěr ze stavebního spoření) jsou zahrnuty také náklady na zápis a výmaz zástavního práva nebo náklady na úřední ověření podpisů.

Naopak náklady na nepovinné služby nejsou do RPSN započítány, takže pokud se rozhodnete sjednat si pojištění dobrovolně, musíte se náklady na pojistné připočítat sami. Stejně tak nejsou započítány náklady na ocenění zastavované nemovitosti, protože nejsou předem známy. Dále je potřeba dávat pozor na poplatky spojené s používáním běžného účtu. Pokud jde o poplatky za výběry z bankomatu nebo příchozí a odchozí platby, v RPSN je nenaleznete.

Pokud obdržíte nabídku na spotřebitelský úvěr, musí obsahovat mimo jiné i údaj o výši RPSN. Stejně tak se musí nacházet v jakémkoliv marketingové nabídce. I když není nutné RPSN do nabídky uvádět vždy, seriózní poskytovatel tak činí vždy. Pokud tedy nenaleznete RPSN v nabídce, raději se poohlédněte jinde.

A jak tedy podle RPSN poznat výhodný úvěr? RPSN by mělo být co nejnižší a co nejvíce se blížit úrokové sazbě. RPSN nemůže být nižší než úroková sazba, v nejlepším případě jsou stejně vysoké. Pokud například poskytovatel nabízí úrokovou sazbu 4,9 % p. a., ale RPSN činí 12 % p. a., znamená to, že budete muset hradit nezanedbatelné poplatky. Velmi často je takový rozdíl vidět u leasingu a krátkodobých menších úvěrů. Leasing a běžný úvěr se velmi špatně porovnává pomocí úrokové sazby, a je tedy vhodné porovnat právě RPSN. U menších úvěrů se vyplatí znát poplatek za uzavření, například pokud si půjčujete 20 000 Kč a poplatek za uzavření je 3 000 Kč, RPSN se velmi výrazně zvýší.