Státní podpora

Finanční příspěvek státu účastníkovi (fyzické osobě) dle zákona č. 96/1993, v platném znění. Od 1. 1. 2011 přispívá stát účastníkům stavebního spoření formou ročních záloh ve výši 10 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč, tzn. až 2 000 Kč státní podpory ročně pro všechny smlouvy o stavebním spoření účastníka bez ohledu na datum jejich uzavření.