Umořování úvěru

Splácení dluhu pravidelnými splátkami, kdy je kromě úroků splácena i část jistiny.