Úroková sazba

Úroková sazba je procentní vyjádření, o kolik se navýší dlužná částka za určité období. Setkat se můžeme také s označením úroková míra. Úroková sazba znamená, laicky řečeno, poplatek za půjčení peněz.


Roční úroková sazba

Úroková sazba se zpravidla udává v procentech za rok (% p. a., tedy roční úroková sazba) a může být fixní (neměnná) nebo plovoucí (pohyblivá). Fixní úroková sazba je mnohem častější a její výše je tedy předem dána. Čím nižší úrokovou sazbu na úvěru máte, tím pomaleji narůstá dlužná částka. To ale neznamená, že je úvěr levný. Celkovou cenu úvěru vyjadřuje údaj RPSN (roční procentní sazby nákladů), který kromě úrokové sazby zohledňuje i další výdaje spojené s úvěrem, jako např. poplatky za vyřízení, za vedení úvěrového konta a podobně.

Jaká je výše úrokové sazby?

Výše úrokové sazby je udávána především sazbami, které vyhlašuje Česká národní banka, délkou úvěru nebo fixací a v neposlední řadě i rizikovým hodnocením klienta. Velmi často se plete úroková sazba a úrok. Úrok vyjadřuje navýšení dluhu v korunách, ne v procentech.