Úvěr

Úvěr je finanční produkt, kdy si od úvěrující společnosti půjčíte peníze za předem dohodnutých podmínek. Jako dlužník musíte věřiteli půjčené peníze vrátit včetně úroku, který je odměnou za tuto službu. Spotřebitelské úvěry od banky nebo stavební spořitelny podléhají dohledu České národní banky.


Smlouva o úvěru se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru, který mimo jiné upravuje i možnosti předčasného splacení. Pokud je úvěr doplacen dříve, než se ujednalo, úroky se platí jen za skutečnou dobu půjčení. Úvěr se dá sjednat na různou dobu, od pár měsíců až po desítky let, stejně tak si můžete půjčit několik tisíc nebo miliony Kč.

V případě úvěrů na vyšší částky je potřeba řešit i zajištění úvěru. Nejčastěji se se zajištěním setkáte u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Jako zástavu budete muset poskytnout nemovitost, u které se do katastru zapíše zástavní právo. U hypotéky tak musíte učinit vždy, ale u úvěrů ze stavebního spoření je to nutné jen u vysokých částek.

Typy úvěrů

Základní typy úvěrů jsou bankovní a nebankovní, podle toho, jaká instituce je poskytuje (tedy zda jde o banku, nebo nebankovní společnost). Úvěry se ale dělí také podle účelovosti, a to na účelové a bezúčelové – tedy jestli peníze můžete použít na cokoliv, nebo musíte doložit nějaký účel. Většinou účel dokládáte u úvěrů na bydlení nebo u leasingu.

Jaké jsou druhy úvěrů:
- spotřebitelský úvěr na cokoliv,
hypoteční úvěr,
- překlenovací úvěr ze stavebního spoření,
- řádný úvěr ze stavebního spoření,
- kontokorent,
- kreditní karta,
- konsolidační úvěr,
- provozní úvěr,
- investiční úvěr
- a další.