Variabilní symbol

Variabilní symbol zpravidla slouží k identifikaci platby a správnému přiřazení. Je to nepovinný údaj, který můžeme zadat u jednorázového i trvalého příkazu. Skládá se z maximálně 10 číslic, a při jeho vyplňování je potřeba dávat pozor – i případné nuly na začátku jsou součástí celého variabilního symbolu. Označuje se zkratkou VS.


Často se používá při placení faktur nebo objednávek a v případech, kdy je třeba platbu odlišit od jiných. S variabilním symbolem se potkáte například při placení faktur za telefon a internet, pojistek nebo splátek úvěrů. Je potřeba ho správně zadat, aby příjemce mohl identifikovat vaši platbu, protože velmi často na jeden účet chodí platby od tisíců zákazníků a klientů. Používá se i při zasílání mzdy, kdy zaměstnavatel může jako VS použít například osobní číslo zaměstnance.