Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům. Např. rodiče nezletilého dítěte – účastníka stavebního spoření.