Zůstatek na účtu

Je souhrnem vkladů, úroků z vkladů, státní podpory (u fyzických osob), úroků ze státní podpory mínus úhrady.