SPORTOVNÍ KLUB NEPTUN - občanské sdružení

Sportovní klub Neptun vede v Praze oddíly základního, zdokonalovacího a kondičního plavání pro děti a mládež od 5 do 18 let a také jediný pražský oddíl synchronizovaného plavání.

Logo Neptun
Sportovní klub Neptun má dlouhou tradici; působí bez přestávek již více než 35 let. Trenéři SK Neptun pracují s dětmi celoročně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. V klubu jsou oddíly základního, zdokonalovacího a kondičního plavání pro děti a mládež od 5 do 18 let a také jediný pražský oddíl synchronizovaného plavání, v jehož řadách jsou děvčata od začátečnic až po reprezentantky České republiky. Ročně navštěvuje klub cca 500 - 600 dětí z celé Prahy a nejbližšího okolí, které tak mají možnost smysluplného využití svého volného času.

Dlouhodobá systematická práce trenérů přináší své ovoce. SK Neptun má ve svých řadách v současné době několik reprezentantek České republiky, které se připravují na evropské a světové soutěže. Také v žákovských kategoriích se děvčata umisťují na předních místech jak v ČR, tak i v zahraničí.

Každoročně je klub pořadatelem nebo spolupořadatelem několika celostátních závodů pro všechny věkové kategorie. Mezinárodní soutěž v synchronizovaném plavání s dlouholetou tradicí Vánoční cena Prahy je nejlépe obsazeným závodem v synchronizovaném plavání v České republice.

www.skneptun.cz