Stav výtahů v ČR je alarmující

Dle statistik Unie výtahového průmyslu ČR je cca 40 tisíc výtahů v České republice nebezpečných, vykazují totiž vysoká provozní rizika. Náklady na výměnu výtahu se přitom průměrně pohybují kolem 1 milionu korun. Raiffeisen stavební spořitelna nabízí možnost financování rekonstrukce či výměny výtahu za pomoci úvěru ze stavebního spoření či hypotečního úvěru se splatností až 25 let. Měsíční splátky takového úvěru majitele bytů či bytová družstva a SVJ nijak významně nezatíží.

 

Norma ČSN EN 81-80 z roku 2004 uvádí, že u všech výtahů uvedených do provozu před rokem 1993, musí být do konce března 2006 provedena inspekční prohlídka, která stanoví rozsah a závažnost provozních rizik. U výtahů uvedených do provozu v letech 1993 – 1999 je termín stanoven do konce března 2009. Provozních rizik je celkem 85 typů a jsou dle závažnosti a četnosti rozdělena na vysoká, střední a nízká. „Provozovatelé výtahů mají povinnost odstranit vysoká rizika do 5 let od inspekční prohlídky (březen 2011, 2014) a střední do 10 let. U nízkých rizik nebyl termín určen. V mnoha případech se tak zatím nestalo a stále existují provozovatelé, kteří svou povinnost nesplnili. Ti by si rozhodně měli pospíšit, aby zbytečně neriskovali možné škody či postih,“ říká Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR. To je také důvod, proč se RSTS aktivně do této problematiky zapojuje. Cílem je napomoci bezproblémovému řešení tohoto stavu.

Ze statistik Unie Výtahového průmyslu ČR vyplývá, že cca 40 000 výtahů stále vykazuje vysoká provozní rizika, včetně těch, která přímo ohrožují zdraví přepravovaných osob. Majitelé domů, kteří takové výtahy provozují, se vystavují obrovskému nebezpečí. „V případě, že by se v takovém výtahu někdo zranil nebo dokonce zabil, odpovídá majitel budovy za veškeré škody. Náklady na léčbu, bolestné a ušlý zisk zraněných osob mohou dosáhnout i několika milionů korun. To představuje pro majitele jednotlivých bytů neplánované výdaje v řádu statisíců korun,“ varuje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny. „Cedule s nápisem „Použití na vlastní nebezpečí“ či „Výtah mimo provoz“ vás odpovědnosti nezbaví,“ dodává.

Rizika je možné odstranit částečnou rekonstrukcí nebo výměnou. Náklady na kompletní výměnu výtahu se pohybují cca kolem 1 milionu korun (záleží na výšce budovy). Raiffeisen stavební spořitelna nabízí možnost financování rekonstrukce či výměny výtahu za pomoci úvěru ze stavebního spoření či hypotečního úvěru se splatností až 25 let a úrokovou sazbou od 3,9 %. Celou výměnu lze úvěrem financovat ze 100 %. Majitel domu tak nemusí mít našetřeny žádné vlastní prostředky. Z úvěru je také možné čerpat zálohu na pořízení výtahu. S ohledem na nastavené podmínky úvěr majitele bytů či bytová družstva a SVJ, v jejichž domech jezdí rizikový výtah, v konečném důsledku nijak významně nezatíží.

 

Hypoteční úvěr

Úvěr ze stavebního spoření

Splatnost

Výše měsíční splátky

Splátka v době PÚ

Splátka v době SÚ

15 let

7 350,- Kč

7 250,- Kč

8 000,- Kč

20 let

6 120,- Kč

6 250,- Kč

7 000,- Kč

25 let

5 450,- Kč

5 250,- Kč

7 000,- Kč

 

Obr.1: Výše měsíčních splátek úvěru ve výši 1 000 000 Kč od Raiffeisen stavební spořitelny

 

Kontakt pro více informací

Renata Zikmundová, PR manažerka a tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelna a.s., 602 375 909, RZikmundova@rsts.cz, www.rsts.cz