Stavební spořitelny financují i developerské projekty

Financování bytových potřeb je tradičně hlavní náplní činnosti stavebních spořitelen. Úvěry jsou poskytovány převážně fyzickým osobám, ale v posledních letech zaujímají významné procento i úvěry pro osoby právnické. Specifickou skupinu tvoří developeři, kteří se zaměřují na realizaci bytových projektů. A zatímco některé bankovní domy zpřísňují podmínky pro získání finančních prostředků, stavební spořitelny rozšiřují svou nabídku a díky individuálnímu přístupu ke klientům lámou rekordy

Praha, 15. srpna - Financování bytových potřeb je tradičně hlavní náplní činnosti stavebních spořitelen. Úvěry jsou poskytovány převážně fyzickým osobám, ale v posledních letech zaujímají významné procento i úvěry pro osoby právnické. Specifickou skupinu tvoří developeři, kteří se zaměřují na realizaci bytových projektů. A zatímco některé bankovní domy zpřísňují podmínky pro získání finančních prostředků, stavební spořitelny rozšiřují svou nabídku a díky individuálnímu přístupu ke klientům lámou rekordy.

Co do počtu i objemu zaznamenala Raiffeisen stavební spořitelna a.s. v prvních šesti měsících letošního roku 50% procentní nárůst oproti prvním šesti měsícům loňského roku. Zatímco v roce 2007 převažovaly větší projekty zaměřené spíše na výstavbu bytových domů, v letošním roce je trendem realizace menších projektů, které se převážně orientují na výstavbu solitérních či řadových rodinných domů. Do konce roku navíc Raiffeisen stavební spořitelna předpokládá nárůst o cca 20 - 30 %, který bude reprezentován kombinací všech typů výstavby, převažovat budou menší projekty zaměřené vždy na konkrétní poptávku bydlení v dané lokalitě výstavby.

Úspěchy Raiffeisen stavební spořitelny jsou dány individuálním přístupem ke každému klientovi, který o úvěr žádá. Základním pilířem pro specifikaci úvěrových podmínek jsou vlastní zdroje a zajištění odbytu financovaných bytů či domků „Ideální situace nastává, pokud klient před realizací bytové výstavby vlastní pozemky určené k výstavbě a tyto pozemky jsou vkládány do projektu v podobě vlastního vkladu. Pokud tomu tak není, je požadavek na výši vlastních zdrojů developera určován individuálně v závislosti na posouzení celého projektu. Z tohoto pohledu může procento vlastních zdrojů klesnout na 10 %, zatímco v minulosti se striktně trvalo na 20%,“ popisuje podmínky Marian Dudek, ředitel odboru obchodů s právnickými osobami Raiffeisen stavební spořitelny. Zajištění odbytu financových bytů či domků je reprezentováno předložením určitého procenta rezervací, obvykle mezi 20-30%.

Velkou výhodou těchto projektů je také možnost poskytnutí úvěrů fyzickým osobám na koupi bytových jednotek či rodinných domů, jejichž výstavba je financována v rámci developerských projektů. „Skutečně poskytujeme výhodnější podmínky pro dané úvěry, klient k prvotnímu posouzení dokládá pouze Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a doklad o příjmech z důvodu zhodnocení jeho bonity. Doklady jako výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení a vše, co se daného projektu týká, již klient nepředkládá. Navíc klient nemusí nechat zpracovat ani tržní odhad na danou bytovou jednotku či dům,“ dodává Dudek.

Podrobnosti o developerských projektech, reference i kontakty na odbor úvěrů pro právnické osoby jsou k dispozici ZDE.


- konec -


Více informací vám poskytnou:
Eva Gruberová, RSTS, tel.:+420 271 032 901, e-mail: egruberova@rsts.cz
David Brejcha, IDMZ, tel.: +420 246 035 971,e-mail: david.brejcha@idmz.cz
www.rsts.cz