Úsporné domy s pomocí Raiffeisen stavební spořitelny

Úsporné, čili nulové, pasivní či nízkoenergetické domy přinesou velmi rychle úspory, které vám pomohou zaplatit náklady na stavbu. Využijete-li k financování tradičně výhodné úvěry od Raiffeisen stavební spořitelny, ušetříte navíc s unikátní kartou Více domova při nákupu nejlepších značkových stavebních materiálů od partnerů RSTS – odborníků na úsporná řešení

Praha, 29. 4. 2009 - Úsporné, čili nulové, pasivní či nízkoenergetické domy přinesou velmi rychle úspory, které vám pomohou zaplatit náklady na stavbu. Využijete-li k financování tradičně výhodné úvěry od Raiffeisen stavební spořitelny, ušetříte navíc s unikátní kartou Více domova při nákupu nejlepších značkových stavebních materiálů od partnerů RSTS – odborníků na úsporná řešení.

Nulové, pasivní a nízkoenergetické domy jsou všechno stavby, na které se vztahují přísná pravidla měrné spotřeby tepla. Stavby s nízkou energetickou náročností jsou stále oblíbenější a vzhledem k stále se rozšiřující nabídce se stává pouhou pověrou představa o jejich finanční nedostupnosti.

Nejběžnější jsou tzv. nízkoenergetické domy s měrnou potřebou tepla menší než 50 kWh/ m2/rok. Za pasivní dům je považován takový, který má spotřebu energie na vytápění nižší než 15 kWh/m2/rok. Nulové domy jsou energeticky soběstačné. Jejich spotřeba je pod 5 kWh/m2/rok. Pro získání představy, o jak velkých úsporách je řeč, uveďme, že stavby navrhované podle běžných požadavků tepelně technické normy dosahují obvykle hodnoty 180 kWh/ m2/rok.

Hlavním pravidlem nízkoenergetických staveb je zabránění úniku tepla zejména kvalitní izolací a dobře těsnícími okny. Důležitá je mimo jiné také rekuperace, neboli zpětné využití odpadního tepla, spočívající ve vedení teplého vnitřního vzduchu společně s chladným venkovním přes rekuperátor, kde si plyny přes plochu tělesa vyměňují teplotu – vnitřní vzduch ohřívá venkovní. Rekuperátory mohou ušetřit až 90 % tepla, které bychom spotřebovali při běžném ohřevu studeného vzduchu topením.

Pro financování uvedených i dalších energeticky úsporných řešení nabízí Raiffeisen stavební spořitelna své „zelené úvěry“, mezi které patří Nízká hyposplátka, Spektrum a Horizont. „Zelené úvěry“ klientům RSTS pomohou realizovat jejich záměry ve větším rozsahu či kratším čase. A čím dříve jsou úsporná opatření zrealizována, tím dříve se investice vrátí. V rámci jarní kampaně navíc v období od 17. 4. do 30. 6. klienti RSTS získají ke každé žádosti o úvěr či překlenovací úvěr plastovou kartu Více domova, se kterou mohou až do 31. 8. čerpat výrazné slevy u vybraných partnerů akce. Partneři byli vybráni s přihlédnutím k tomu, jaký mohou klientům poskytnout přínos v oblasti energetických úspor.


Více informací vám poskytnou:
Tomáš Vášáry, RSTS, e-mail: tvasary@rsts.cz
Helena Odstrčilová, IDMZ, tel.: +420 241 740 471, e-mail: helena.odstrcilova@idmz.cz
www.rsts.cz