Volné finanční prostředky

Zjistěte, kolik můžete investovat do případného úvěru na vlastní bydlení.

Porovnáním měsíčních příjmů a výdajů zjistíte, kolik můžete měsíčně uspořit a nebo kolik byste mohli investovat třeba do vlastního bydlení. Využijte proto naši kalkulačku.

Stačí zadat počet osob v domácnosti, celkové měsíční příjmy a výdaje. Obratem získáte přehled, jakými volnými finančními prostředky pro úvěr disponujete.

Osoby v domácnosti

Uveďte počet osob, které žijí ve vaší domácnosti a jsou tak závislí na rodinném rozpočtu.

1
7 a více

Celkové měsíční čisté příjmy domácnosti

V jednotlivých položkách uveďte součty měsíčních příjmů všech členů domácnosti, které lze využít na její provoz. Pokud se vás některé z položek netýkají, ponechte je bez vyplnění.

Tip: Doporučujeme jednotlivé položky nejprve pročíst, aby se vám nestalo, že něco započítáte dvakrát.

 • Kč/měsíc

  Zadejte součet všech pravidelných čistých měsíčních příjmů ze zaměstnání.

 • Kč/měsíc

  Vyplňte souhrn čistých měsíčních příjmů domácnosti z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti po zdanění.

 • Kč/měsíc

  Máte-li příjem také z pronájmu nemovitostí (bytů, domů, chat či nebytových prostor), nezapomeňte ani na jejich započítání do celkových příjmů.

 • Kč/měsíc

  Pokud máte ještě další příjmy, například rentu, výživné, důchod, apod., uveďte je také.

Celkové měsíční čisté výdaje domácnosti

V jednotlivých položkách uveďte součty pravidelných měsíčních výdajů, pokud se vás některé z položek netýkají, ponechte je bez vyplnění.

Tip: Doporučujeme jednotlivé položky nejprve pročíst, aby se vám nestalo, že něco započítáte dvakrát.

 • Kč/měsíc

  Uveďte souhrn všech pravidelných měsíčních výdajů spojených s bydlením. Jedná se například o splátku hypotéky, nájemné, platby za energie, služby.

 • Kč/měsíc

  Odhadněte průměrné měsíční výdaje vynakládané na základní chod domácnosti. Patří sem například potraviny, oblečení, drogerie, školní potřeby.

 • Kč/měsíc

  Máte-li sjednáno penzijní připojištění, uveďte součet měsíčních splátek za všechny členy domácnosti.

 • Kč/měsíc

  Pokud splácíte úvěry, spotřebitelské půjčky či leasing, nezapomeňte ani na jejich uvedení.

 • Kč/měsíc

  Průměrná výše veškerých dalších měsíčních výdajů nezahrnutých do položek výše (cestovní výdaje, náklady na dopravu, pojištění, kultura, volný čas, sport, apod.).

Minimální výdaje na bydlení a chod domácnosti s uvedeným počtem osob jsou: 3200 Kč