Výroční zpráva 2003 oceněna Certifikátem profesionální úrovně

Ve druhém ročníku soutěže Zlatý středník 2003 o nejlepší tištěnou firemní publikaci získala výroční zpráva Raiffeisen stavební spořitelny za rok 2003 Rated - Certifikát profesionální úrovně v kategorii Nejlepší výroční zpráva.

Soutěž hodnotí a oceňuje firemní tištěná periodika a neperiodika určená k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobku či služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Vyhlašovatelem soutěže je PR klub za podpory APRA (Asociace Public Relations Agentur), České marketingové společnosti, Marketingového klubu ČR a časopisu Strategie. Posuzování přihlášených publikací měla na starosti sedmičlenná odborná porota. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 142 prací, z toho 21 v kategorii výročních zpráv.

Ocenění udělené výroční zprávě Raiffeisen stavební spořitelny za 2003 je stvrzením, že tato práce má vysokou kvalitu a úroveň a splňuje kritéria na ní kladená z hlediska její funkce a poslání.