Výsledky Raiffeisen stavební spořitelny za prosinec a celý rok 2006

Počet klientů k 31.12. 2006 je 606 821 (stav platných smluv o stavebním spoření). Všechna data se vztahují k hodnotám za fyzické i právnické osoby.

Poskytnuté úvěry - počet
Prosinec 2006: 1 042 ks (862 ks ve stejném období 2005) - 20,9 %
Leden až prosinec 2006: 12 794 ks (11 836 ks ve stejném období roku 2005) - 8,1 %

Poskytnuté úvěry - objem
Prosinec 2006: 545,02 mil Kč (272,48 mil Kč ve stejném období 2005) - 100,1 %
Leden až prosinec 2006: 5,545 mld. Kč (3,866 mld. Kč ve stejném období 2005) - 43,4 %

Objem nesplacených úvěrů k 31.12. 2006 (bilance/pohledávky za klienty) 11,763 mld. Kč

Počet nově uzavřených smluv (včetně navýšení)
Prosinec 2006: 10 115 ks (8 759 ks ve stejném období 2005) - 15,5 %
Leden až prosinec 2006: 78 650 ks (75 024 ks ve stejném období 2005) - 4,8 %

Suma cílových částek nově uzavřených smluv
Prosinec 2006: 2,121 mld. Kč (1,684 mld. Kč ve stejném období 2005) - 25,8 %
Leden až prosinec 2006: 16,277 mld. Kč (14,243 mld. Kč ve stejném období 2005) - 14,3 %

Počet klientů k 31.12. 2006 je 606 821 (stav platných smluv o stavebním spoření).
Všechna data se vztahují k hodnotám za fyzické i právnické osoby.

Hans-Dieter Funke, člen představenstva Raiffeisen stavební spořitelny výsledky za rok 2006 shrnul takto: „Raiffeisen stavební spořitelna se může pochlubit mimořádně pozitivní bilancí zejména v oblasti půjček. Našim prostřednictvím bylo v Česku poskytnuto na výstavbu bydlení více než 5,5 miliard úvěrových prostředků, což znamená nárůst ve výši 43,4 % oproti předchozímu roku. V roce 2006 bylo realizováno 78 650 smluv stavebního spoření včetně navýšení již uzavřených smluv (nárůst 4,8 %). Realizovaná částka stavebního spoření narostla oproti předchozímu roku o 14,3 %, což znamená, že stavební spoření zůstává i nadále ideálním finančním nástrojem v oblasti bytové politiky a nelze je opomíjet ani jako vhodný prostředek spoření pro pozdější finanční potřeby.“