Výstava Generace 50+ a přednáška studia feld72

Projekt Architekti v Raiffeisen stavební spořitelně pokračuje

Praha 31. května 2007 – Centre for Central European Architecture (CCEA) ve spolupráci s Raiffeisen stavební spořitelnou, a.s., dnes zahájily celoroční výstavní cyklus Generace+. První ze série cyklu je výstava s názvem Generace 50+ a mapuje důležité milníky v práci více než patnácti známých českých architektů ve věku od padesáti let výš. Dnešní vernisáži předcházela přednáška členů vídeňského progresivního studia feld72. Výstava Generace 50+ je přístupná nejen odborné, ale i široké veřejnosti do začátku září, a to v galerii Raiffeisen stavební spořitelny, a.s., v Praze.
 
„Umění, mezi které rozhodně patří profesionální architektura, se řadí mezi projekty, jež Raiffeisen stavební spořitelna podporuje. Architektura je každodenní součástí života našich klientů. Budeme velice potěšeni, pokud se někteří z nich nechají tímto cyklem výstav inspirovat, případně naváží osobní kontakt s některým se zúčastněných architektů. Je to rozhodně jeden ze způsobů, jak si lze také zvýšit komfort bydlení, a to je součástí filozofie naší společnosti,“uvedl Tomáš Vášáry, marketingový ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.
 
„Oceňujeme, že Raiffeisen stavební spořitelna poskytla své prostory pro realizaci celého projektu Generace+. Tento projekt umožňuje uměleckou a generační konfrontaci, ukazuje v celé šíři různé úhly pohledu a rozhodně všem návštěvníkům přinese inspiraci. Rádi tímto na výstavu zveme všechny, kteří si uvědomují jakou významnou roli v našem životě hraje architektura a architektonická profese,“ uvedl Igor Kovačević, spoluzakladatel Centre for Central European Architecture.
 
I přesto, že stavební činnost v České republice zažívá nebývalý rozmach a trh s nemovitostmi rozkvétá, je z pohledu laické veřejnosti oslovení architekta ke spolupráci přívlastkem luxusu. Nový výstavní cyklus CCEA - Generace+ - sleduje dlouhodobý záměr této neziskové instituce o popularizaci soudobé kvalitní architektonické práce i samotné profese architekta směrem k široké veřejnosti.
 
Generace+ je cyklem tří samostatných výstav, které představují tři generace činných českých architektů, zanechávajících na tuzemské scéně nepřehlédnutelné stopy. Na první výstavu Generace 50+ naváže Generace 40+ a nakonec se představí Generace 30+. Výstavy budou uvedené samostatně na půdě partnera projektu - v galerii Raiffeisen stavební spořitelny (Koněvova 99, Praha 3). Na začátku roku 2008 se celá kolekce (hromadně) představí v Domě umění v Brně. Brněnskou výstavu bude doprovázet série přednášek a diskusí, které vznikají v úzké spolupráci s teoretikem architektury a ředitelem Domu umění v Brně, Rostislavem Koryčánkem.
 
Generace 50+ je výstava, v jejímž centru pozornosti stojí primárně osobnost architekta, a to především jeho osobní autentické názory a pohnutky, které v konečné podobě formují výsledný proces architektonické tvorby. Výstava se soustředí na mezník v dílech zastoupených architektů, a to jak v dílech realizovaných, tak i nerealizovaných. Často se u nerealizovaných projektů objevuje větší autentický a svobodný architektonický názor. U realizovaných projektů je nezřídka vidět, že tento osobitý prvek ustupuje vlivu investora.
Rakouské studio feld72, které zahájilo výstavu Generace 50+, rozříšilo úhly pohledu na současnou architekturu. Také prezentace jejich děl na výstavě, nám ukazuje další dimenzi architektury v každodenním životě, a to především ve vztahu architektury, města a krajiny.
 
Na výstavě Generace 50+ představí svou tvorbu tito architekti - Martin Rajniš, Alena Šrámková, Ladislav Lábus, Jozef Pleskot, Jan Bočan, Vlado Milunić, Petr Suske, Jaroslav Šafer, Jiří Suchomel, Miroslav Masák, Josef Kiszka, Ivan Koleček, Jan Línek, Viktor Rudiš, Ivan Ruller, David Vávra.
 
Význam číselného kódu
Rozdělení výstav podle číslic - 50+, 40+ a 30+ - se stalo pomocným kódem, za kterým kurátoři nevidí ani tak věkový rozptyl architektů, jako spíše podstatný společenský fenomén přímo působící na růst a tvorbu architekta jako jednotlivce. Nejstarší generace, ve které se ocitli díky kódu 50+ architekti od padesáti let výše, se vzdělávala, tvořila a projektovala v období socializmu. Někteří z nich volili odchod ze socialistického Československa a věnovali se své profesi v zahraničí, jiní naopak zůstali.
 
Generace 40+ absolvovala školu i část své praxe v nesvobodném politickém systému. Většina z nich se proti němu dlouhodobě profilovala. Nejmladší generace 30+ získala vzdělání již v svobodné atmosféře a nastoupila do praxe v podmínkách volné tržní ekonomiky.
 
Mapování tak rozsáhlé a strukturované pozice architektonické generace v České republice si vyžaduje nejen časovou ale i odbornou připravenost. Kurátoři projektu věří, že za pomoci samotných architektů, účastníků jednotlivých výstav, se podaří načrtnout komplikovanost nejen doby, ale i jednotlivých osudů. Neúplnost a absence některých jmen je výzvou do budoucnosti, kdy projekt Generace+ skýtá možnost přizvat k prezentaci další české architekty.
 
Podrobnosti k zahájení výstavy Generace 50+
 
vernisáž výstavy: čtvrtek 31. 5. 2007, od 18.00 hodin
doprovodný program: přednáška rakouského studia feld72 (www.feld.72.at)
trváni výstavy: 1. 6. 2007 – 9. 9. 2007
místo konání: centrála Raiffeisen stavební spořitelny, a.s, Koněvova 99, Praha 3 – Žižkov (www.rsts.cz)
kurátor: Igor Kovačević, Zuzana Bodnárová, Yvette Vašourková
produkce: Zuzana Bodnárová
editor: Markéta Žáčková
organizátor: Centre for Central European Architecture (www.ccea-info.org)
konzultant výstavy: Rostislav Koryčánek
partneři projektu Generace+ : Dům umění Brno, Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
mediální partneři Generace+ : ERA21, Radio1
činnost CCEA v roce 2007 podporuje: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury České republiky
 
Více informací vám poskytne:
 
Zuzana Bodnárová                                                    Radka Strachotová
Centre for Central European Architecture             PLEON Impact
U Půjčovny 4, Praha 1                                               Konviktská 24, Praha 1
tel.: +420 222 248 118                                               tel.: +420 222 540 147-8

e-mail: bodnarova@ccea-info.org                          e-mail: radka.strachotova@pleon-impact.cz