Živnostníci dostanou úvěr od Raiffeisen stavební spořitelny rychleji

Klient Raiffeisen stavební spořitelny, který je fyzickou osobou-podnikatelem, tedy např. malý živnostník nebo provozovatel svobodného povolání, má od 15. listopadu 2005 lepší podmínky pro získání překlenovacího úvěru.

Fyzické osoby, které podnikají pouze na základě živnostenského listu, již nově nemusí předkládat doklady o tzv. bezdlužnosti. Dříve bylo nutné před získáním úvěru doložit, že dotyčný nemá žádné neuhrazené platby vůči státním institucím. Dále se pro fyzické osoby snižuje koeficient životního minima u překlenovacích úvěrů z 1,4 na 1,1.

Třetí změna v úvěrování malých podnikatelů se týká souběhu podnikání se zaměstnaneckým poměrem. Dosud bylo nutné předkládat jak daňové přiznání, tak i Potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele. Nově bude stačit pouze toto potvrzení o příjmu ze zaměstnání, pokud ovšem bude příjem ze zaměstnání pro získání úvěru dostatečný. Navíc Raiffeisen stavební spořitelna akceptuje i příjmy z pronájmů nemovitostí.

Poslední novinkou ve vztahu k fyzickým osobám-podnikatelům je samotné posuzování příjmu. Dosud se bonita podnikatelů zjišťovala podle jednoduchého vzorce: základ daně mínus zaplacená daň, tzn., že nebyly zohledněny odpisy, rezervy a neposuzoval se obrat podnikatele. „Tento princip byl postavený na základních informacích z daňového přiznání klienta podnikatele, ovšem v některých případech nezohledňoval jeho skutečné příjmy z podnikání,“ vysvětluje Eva Jahodová, která je v Raiffeisen stavební spořitelně zodpovědná za vývoj nových produktů. „Nově posuzujeme bonitu žadatele o úvěr také dle příjmu z obratu, což mnoha našim potenciálním klientům otevře cestu k novému bydlení,“ dodává.

Výše jmenované změny se týkají pouze úvěrů pro fyzické osoby, kteří mají příjem z nezávislé činnosti, tzn. z podnikání. Změny se nevztahují na úvěrování právnických osob jako jsou např. stavební družstva nebo sdružení vlastníků bytových jednotek.