Důležitá informace pro klienty bývalé HYPO stavební spořitelny

 

Změna kódu banky - DŮLEŽITÉ! Původní bankovní kód 8070 byl platný pouze do 31. 3. 2009. 


V souvislosti s fúzí obou stavebních spořitelen nedošlo ke změnám čísel smluv ani čísel účtů klientů. Ty zůstaly u klientů obou stavebních spořitelen zachovány. Došlo však k ukončení platnosti kódu banky 8070 HYPO stavební spořitelny v platebním styku. Při platbách bankovním převodem mohou dosavadní klienti HYPO stavební spořitelny od 1. 11. 2008 používat bankovní kód Raiffeisen stavební spořitelny 7950. Původní bankovní kód 8070 byl platný pouze do 31. 3. 2009. Po tomto termínu přestaly banky převodní příkazy s tímto kódem přijímat, trvalé příkazy s tímto kódem banky je nutno změnit.


Obdobná situace nastala také u plateb České pošty. Po dobu přechodného období do 31. 3. 2009 Česká pošta přijímala poštovní poukázky ještě i s kódem banky 8070, po tomto termínu pouze s kódem banky 7950. Na vyžádání Vám zašleme poštovní poukázky s novým kódem 7950.


Díky sloučení s HYPO stavební spořitelnou jsme Vám ještě blíž než dřív!

Více informací o produktech bývalé HYPO stavební spořitelny získáte na lince:
844 111 113