Pojištění úvěru (pojištění schopnosti splácet úvěr) je vhodným produktem pro zajištění v případě smrti, pracovní neschopnosti, nedobrovolné ztráty zaměstnání a v případě invalidity třetího stupně pro klienty, kteří čerpají překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Pojištění tak kryje neočekávané situace a chrání klienty před finančními obtížemi. Pojištění trvá po celou dobu úvěrového vztahu. Začíná prvním dnem čerpání úvěru a končí dnem, který předchází splacení úvěru, resp. dnem vzniku pojistné události. Klient přistupuje do pojištění k pojistné smlouvě sjednané mezi UNIQA pojišťovnou a RSTS. Stává se pojištěným, pojistníkem je RSTS.

  • Pojištění úmrtí pojištěného (nemoc, úraz). Pojistná ochrana platí na území celého světa.
  • Pojištění pro invaliditu třetího stupně z důvodu nemoci i úrazu
  • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  • Pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání
  • Klient nemusí hradit pojistné hotově (je součástí splátky úvěru)
  • Automatická vinkulace pojistného plnění ve prospěch RSTS
  • Rychlé zpracování
  • Sleva na úrokové sazbě u úvěru až 0,3 %
Produkty
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Důležité odkazy
Kontakty Internet servis
Stavební spoření
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Financování bydlení
Rekopůjčka Úvěr na bydlení bez zajištení, až 1 500 000 Kč Hyposplátka Úver na bydlení se splátkami až na 30 let Půjčka na družstevní bydlení Až 2 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Ekoprogram Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení Úvěry pro živnostníky Úver ze stavebního spoření Úvěrový balíček
Bytová družstva a SVJ
Úvěry pro bytová družstva, SVJ a právnické osoby Stavební spoření pro právnické osoby
Chytrý běžný účet s odměnou Pojištění úvěru Pojištění staveb a bytových jednotek Pojištění domácnosti Rizikové životní pojištění Doplňkové penzijní pojištění Pojištění odpovědnosti občana za škodu Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu Pojištění motorových vozidel - povinné ručení Pojištění motorových vozidel - havarijní pojištění
Ostatní
Kontakty
Kalkulačky
Ostatní finanční produkty
Kariéra
O nás
Informace
Dokumenty
Internet servis