Informace o platebním styku v závěru roku. Termíny pro uzavření smlouvy o stavebním spoření s nárokem na státní podporu za rok 2012

Nezapomeňte vložit nebo poslat svůj vklad včas, jen tak budete mít jistotu, že se nepřipravíte o státní podporu za rok 2012.

K jakému datu je potřeba provést platbu, aby byla na Váš účet připsána k 31. 12. 2012?

31. 12. 2012 do 14:00 - platba v hotovosti na pokladně v sídle RSTS

21. 12. 2012 – platba poštovní poukázkou

31. 12. 2012 (dle dispozic Vaší banky) – pro platby převodním příkazem nebo v hotovosti zaúčtované k datu 31.12. 2012

Kdy nejpozději je nutné uzavřít smlouvu o stavebním spoření, aby vznikl nárok na státní podporu za rok 2012?

31. 12. 2012 – datum uzavření smlouvy

31. 12. 2012 – datum připsání platby na účet klienta (vklad pro maximální výši podpory ve výši 20 000 Kč + úhrada poplatků dle platného sazebníku)

23. 12. 2012 – uzavření smlouvy on-line; při splnění tohoto termínu můžeme garantovat doručení smlouvy k podpisu do 31.12. 2012