Jak zasílat platby na stavební spoření

Bankovní převod

Zvolíte-li bankovní převod, podejte ve svém peněžním ústavu jednorázový nebo trvalý příkaz k úhradě. Jako bankovní převod jsou označovány rovněž hotovostní platby na pokladnách jiných peněžních ústavů nebo přímou srážkou ze mzdy.

Při bankovním převodu uveďte jako číslo účtu příjemce číslo vašeho účtu stavebního spoření (smlouvy o stavebním spoření). Číselný údaj „7950“ je kód platebního styku Raiffeisen stavební spořitelny. Konstantní symbol se neuvádí. Do variabilního symbolu lze vyplnit rodné číslo klienta, není však již povinnou náležitostí platby.

 

Poštovní poukázka

Nemáte-li možnost spořit formou bankovního převodu, můžete využít předtištěných poštovních poukázek, které vám zašleme po uzavření smlouvy o stavebním spoření na základě volby tohoto způsobu platby. Zásilka bude obsahovat 12 ks předtištěných poštovních poukázek. Záleží pak už jen na vás, kdy a na které poště v ČR je zaplatíte.

Další poštovní poukázky vám rádi zašleme na vyžádání. Kontaktovat nás můžete telefonicky na bezplatné informační lince 800 11 22 11, e-mailem na rsts@rsts.cz nebo dopisem na adrese Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3.

 

Mezibankovní inkaso

Velmi pohodlným způsobem měsíčního spoření je mezibankovní inkaso z vašeho účtu vedeného v jiném peněžním ústavu. V tomto případě se obraťte na svůj peněžní ústav s požadavkem na povolení mezibankovního inkasa z vašeho účtu ve prospěch účtu stavebního spoření (číslo smlouvy stavebního spoření je číslo účtu, kód platebního styku je 7950).

Potvrzený souhlas peněžního ústavu s inkasem zašlete do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3. Na základě tohoto dokladu bude pravidelně kolem 25. dne v měsíci inkasována částka sjednaná ve smlouvě. Podmínkou pro správné zúčtování plateb je bezchybné uvedení bankovního spojení, tj. čísla účtu včetně kódu platebního styku v obou peněžních ústavech.

 

Platba přes Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO)

Poslední nabízenou formou platebního styku je platba prostřednictvím SIPO. Je vhodná pro pravidelné dlouhodobé spoření. Zařazení plateb na účet stavebního spoření za vás zajistí Raiffeisen stavební spořitelna, proto je třeba do smlouvy o stavebním spoření uvést bezchybně vaše spojovací číslo SIPO.

Nutné je však počítat s tím, že zařazení do SIPO může trvat až 2 měsíce. Na tuto přechodnou dobu vám zašleme předtištěné poštovní poukázky.

 

Pokud se v průběhu spoření rozhodnete pro změnu způsobu plateb, je třeba váš nový požadavek oznámit Raiffeisen stavební spořitelně písemně.

 Na našich poradenských místech jsou k tomuto účelu k dispozici příslušné formuláře.