Nákup nemovitosti: Jak vybrat stavební pozemek?

Dříve nikdo nepochyboval, že investice do půdy se vyplatí – množství stavebních pozemků přece není nekonečné. Jaká je ale situace dnes, kdy územní plány obcí často skokově zvýší či sníží cenu dané parcely a finanční krize nutí kupce opatrněji zacházet s penězi?

Vlastnit pozemek již dnes naní takové terno, jak by se mohlo zdát. Kromě zákonem dané péče (i nevyužívaný pozemek je potřeba udržovat) je nutné platit daně z nemovitosti a také sledovat cenové mapy a územní plány obcí, stejně jako stavební úmysly nejbližších sousedů. To abyste pak nebyli ve výsledku překvapeni dálnicí nebo vepřínem.

Co určuje cenu stavební parcely?

Prodejní cena stavebních parcel je určena několika faktory. Přehledně zpracované je najdete v tzv. cenové mapě, kterou pro daný region i město najdete na internetu. Pokud pro daný region ještě nebyla zpracována, dalším dobrým orientačním bodem je přirozeně cena okolních či srovnatelných pozemků.

Hlavní kritéria pro určení ceny pozemku

• lokalita a velikost pozemku
• orientace pozemku podle světových stran a slunce
• inženýrské sítě na hranicích pozemku
• přístup k pozemku a typ cesty
• územní plán obce a okolní infrastruktura
• existernce věcných břemen či předkupních práv – tzv. právní stav pozemku

 

Cenové mapy mohou pomoci

Cenové mapy vycházejí z cen stavebních parcel, které byly sjednány v daných kupních smlouvách nebo byla daná částka zjištěna porovnáním s obdobnými pozemky, které mají stejný účel užití, srovnatelnou polohu v obcích s podobným počtem obyvatel a jsou stejně vybavené či právně zatížené. Cenové mapy mohou být vyhlášeny v obcích závaznou vyhláškou.

20100513-pozemek

Ničím nerušený pohled do krajiny je k nezaplacení. (© STOCK.XCHNG)

 

 

 

 

Více o výběru a nákupu ideálního pozemku se dočtete na stránkách Světa bydlení.