Podáváme pomocnou ruku

Raiffeisen stavební spořitelna se stala na sklonku loňského roku hlavním partnerem obecně prospěšné společnosti Rozmarýna. Jejím posláním je podpora dětí z dětských domovů a mladých lidí, kteří z dětského domova odcházejí.

Rozmarýna poskytuje ohroženým dětem a mladým lidem takovou podporu, která jim pomůže dosáhnout subjektivně dobré kvality samostatného života a nezávislosti na sociálních službách. Své projekty rozděluje do dvou základních programů:

program ZA RUKU

PŘEDáváme dětem z dětských domovů informace, snažíme se PŘEDcházet problémům, společně PŘEDpokládat co je čeká a PŘEDstavovat si, co znamená začínat žít svůj samostatný život.

program RUKU V RUCE

POmáháme mladým lidem PO odchodu z dětského domova začít žít svůj samostatný život a POskytovat jim POdporu tam, kde Potřebují.

Za každého klienta RSTS nebo bývalé HYPO stavební spořitelny, který nám do 28. 2. 2010 aktualizuje své kontaktní údaje (e-mailovou adresu, telefon), předáme Rozmarýně částku 23 Kč. Více informací o tom, jak se můžete podílet na dobré věci, naleznete na webové stránce www.rstspronadaci.cz , kde budeme také průběžně zveřejňovat, jak bylo se získanými finančními prostředky naloženo.