Postoupení pohledávek za dlužníky

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. nabízí formou veřejného výběrového řízení v termínu od 3. 7. 2017 do 15. 8. 2017 postoupení svých pohledávek za dlužníky –  fyzickými osobami.
Bližší podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách RSTS, na adrese: https://www.rsts.cz/pravni-informace/