Rozmohl se nám tady takový nešvar – pozor na dezinformace

Prohlášení skupiny Raiffeisen Česká republika

Vážení klienti,

slovy klasika - rozmohl se nám tady takový nešvar. Někteří z vás nás upozornili (děkujeme vám za to), že jste zaznamenali poplašné zprávy o Raiffeisenbank Česká republika. Rádi bychom vás touto cestou ujistili, že se jedná o zprávy nepravdivé, snažící se poškodit českou Raiffeisenbank a její klienty. Ujistit se o tom můžete mimo jiné i ve vyjádřeních České národní banky zde a České bankovní asociace zde.

Česká Raiffeisenbank je česká banka s rakouským vlastníkem. Naše sídlo je v České republice, řídíme se pravidly podnikání nastavenými Českou národní bankou a jsme jednou z pěti nejvýznamnějších tzv. “systémově významných bank”, na které jsou Českou národní bankou kladeny nejvyšší požadavky na finanční sílu a stabilitu. Podnikání české Raiffeisenbank se odehrává v České republice, příp. v EU a objem obchodů našich klientů realizovaný v Rusku a na Ukrajině je naprosto zanedbatelný (nedosahuje ani 1 % z celkového objemu aktivit našich a našich klientů).

Česká Raiffeisenbank je ze 75 % vlastněna rakouskou finanční skupinou Raiffeisen Bank International (RBI) a z 25 % rakouskou Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Obě tyto společnosti jsou vlastněny rakouskými akcionáři, což je možné ověřit například na těchto stránkách skupiny RBI. Všechny dceřiné společnosti skupiny RBI působí navzájem naprosto nezávisle na 13 trzích po celé Evropě. Podnikání celé finanční skupiny RBI je orientováno výhradně na běžné klienty z řad fyzických a právnických osob a není žádným způsobem navázáno na jakoukoliv politickou nebo státní instituci v žádné z těchto zemí.

Na závěr nám dovolte poděkovat, že stejně jako my poskytujete obrovskou podporu lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Jsme hrdí na to, že máme takové klienty, jako jste vy.

 

Vaše Raiffeisenbank