RSTS pomáhá lidem s autismem

Raiffeisen stavební spořitelna přispěla finanční částkou občanskému sdružení APLA Praha, Střední Čechy, o. s. – asociaci pomáhající lidem s autismem.

Hlavním cílem občanského sdružení je vytvoření a provozování komplexního systému služeb sociální péče, sociální prevence a dalších služeb podporujících osobní rozvoj lidí s poruchami autistického spektra a jejich integraci do společnosti s pomocí těchto aktivit.

Věnovaná finanční částka byla použita na úhradu nákladů spojenou s modernizací vybavení metodického střediska, kde probíhají psychologická diagnostická vyšetření dětí s poruchou autistického spektra.

Věříme, že asociace pomůže co nejvíce lidem s autismem a přejeme hodně úspěchů v jejím snažení.