RSTS snižuje platby za pojištění úvěru

Klienti, kteří si od března 2012 u Raiffeisen stavební spořitelny zřídí pojištění úvěru od UNIQA pojišťovny, budou mít ještě nižší pojistné, než dříve. Týká se především věkové skupiny klientů 51 let a starší.

Banka přistoupila ke zrušení věkových pásem pro výpočet pojistného 56-60 let a 61-65 let a zavedla nové pásmo 51 – 65 let. Tato změna platí pro všechny nové klienty, kteří budou vstupovat do pojištění a zároveň pro stávající klienty, kteří již mají pojištění uzavřené. U těchto klientů dojde v období prolongace pojištění ke snížení pojistného.

Pojištění překlenovacího úvěru, resp. úvěru ze stavebního spoření, je pro případ smrti nebo trvalých úrazů s rozsahem alespoň 50% poškození těla. Pojištění se vztahuje na uvedené pojistné události, které nastanou v době trvání pojištění na celém světě. Klient je tak dostatečně ochráněn v případě nenadále události a nemusí být dále zatěžován rodinný rozpočet.

Více informací získáte u svých finančních poradců Raiffeisen stavební spořitelny.