RSTS zaujala v Bankovním inovátorovi

Dostali jsme se do nejužšího výběru soutěže Nejlepší banka 2017 v kategorii Bankovní inovátor. Odbornou porotu zaujala digitalizace našeho úvěrového procesu, ke které jsme přistoupili jako první stavební spořitelna u nás.

Digitalizace nahrazuje papírové formuláře a smlouvy elektronickými dokumenty a využívá elektronického podpisu místo podpisu vlastnoručního. Produkty jsou aktivovány okamžitě po elektronickém podepsání. Dokumenty jsou navíc ihned dostupné v Internet servisu klienta.