Společné prohlášení členů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací

Vážení, banky, leasingové společnosti a další finanční instituce, které jsou členy Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI), se důrazně distancují od aktivit tzv. „Centrálního registru dlužníků“ (CERD), o kterých v poslední době informovala některá média.

Členové BRKI a NRKI prohlašují, že s tímto subjektem žádným způsobem nespolupracují, neposkytují mu žádné informace o svých klientech a neakceptují potvrzení o bezdlužnosti ani jiné dokumenty vydané ze strany CERD. BRKI a NRKI se zároveň distancují od subjektů, které slibují, že jsou schopny zajistit výmaz z registrů klientských informací – jako je například provozovatel serveru www.antiregistry.cz.

Problematické aktivity CERD vidíme především v následujících oblastech:

Tzv. „Centrální registr dlužníků“ nedostává od BRKI a NRKI a jejich členů žádné údaje o klientech

Informace publikované ze strany CERD mohou navozovat dojem, že tento subjekt má k dispozici data finančních institucí o jednotlivých dlužnících a jejich závazcích. Avšak Bankovní a Nebankovní registr klientských informací ani jeho členové nepředávají tzv. „Centrálnímu registru dlužníků“ žádná data o svých klientech, jejich závazcích, realizovaných úvěrech či půjčkách. CERD proto nemá žádný přístup k údajům o dlužnících těchto subjektů.

Potvrzení o bezdlužnosti vydávané CERDem není pro finanční instituce relevantní

Tzv. „potvrzení o bezdlužnosti“, které vydává CERD zájemcům za úplatu, neobsahuje informace poskytnuté členy Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Z toho důvodu takové potvrzení nemá vypovídací hodnotu o skutečných závazcích dotyčné osoby, pro finanční instituce není relevantní a při posuzování žádostí klienta k němu nepřihlížejí.

Pokračování článku najdete ZDE.