Stavební spoření jako forma financování studia?

Poslanecká sněmovna schválila 10. 6. 2009 novelu zákona o stavebním spoření (96/1993), která rozšiřuje účelovost úvěrů stavebních spořitelen také na financování studia.

Podle návrhu by bylo možné, aby studenti ve věku 15–26 let mohli čerpat úvěr ze stavebního spoření ve výši až 36 tisíc korun ročně na náklady spojené se studiem, např. na administrativní poplatky a případné školné, ubytování, stravování, dopravu a učební pomůcky. Úvěr by bylo možné čerpat průběžně až do ukončení studia, ale nejdéle rok po vypršení jeho standardní délky. 

Asociace českých stavebních spořitelen návrh na rozšíření účelovosti úvěrů ze stavebního spoření vítá jako úpravu, která umožní studium i těm, kteří by jinak z finančních důvodů studovat nemohli. AČSS také s povděkem konstatuje, že návrh nerozšiřuje okruh osob, které mohou čerpat státní podporu na stavební spoření, což zamezí nárůstu státních výdajů.

Tuzemské stavební spořitelny mohou vycházet z reálné zkušenosti: systém úvěrů na vzdělání funguje v rámci stavebního spoření již několik let v sousedním Rakousku. Právě na jejich základě stavební spořitelny nepředpokládají, že by zákonná úprava razantně zvýšila zájem veřejnosti o úvěry; těžiště úvěrů ze stavebního spoření bude i nadále spočívat ve financování bydlení.

Návrh novely zákona o stavebním spoření má ale také své odpůrce a kritiky. Například vláda a rozpočtový výbor vyjádřily nesouhlasné stanovisko; naopak Výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil přijetí návrhu. Po nedávném schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou čeká nyní novelu zákona o stavebním spoření projednání v Senátu.