Ušetřete za vytápění v bytovém domě

Značné množství bytových domů je již zatepleno. Bohužel tímto krokem mnoho vlastníků bytových domů z řad SVJ, ale i bytových družstev svou cestu k nižším nákladům na vytápění skončilo. Navazovat by měla další opatření týkající se oblasti vytápění. Není výjimkou, kdy mohou i běžné panelové domy díky komplexním opatřením snížit svou energetickou náročnost na velmi dobrou úroveň domů v nízkoenergetickém standardu.

Základní kroky pro regulaci spotřeby tepla

Je zcela jedno, zda je teplo pro dům dodáváno z centrálního zásobování, z oblastního zdroje nebo z vlastní kotelny. Vlastník domu může regulovat spotřebu tepla z jakéhokoliv zdroje tepla. Důležité je se tomuto tématu věnovat zejména po zateplení domu, výměně oken a dalších opatřeních, snižujících teplené ztráty domu. Na tyto nové podmínky je nutné upravit i vytápění, protože pro dosažení teplotního komfortu už dům spotřebuje méně tepla. Základem je hydraulické a termické vyvážení otopné soustavy. Pro optimalizaci výkonu otopné soustavy v domě by se tento krok měl dokonce opakovat v patnáctiletých cyklech, a to bez ohledu, zda mezitím došlo k dalším opatřením ke snížení tepelných ztrát domu. Hydraulické vyvážení je nezbytné jak pro domy s centrálním vytápěním, tak i pro ty s vlastní domovní kotelnou.

Vyšším stupněm regulace jsou dodávky tepla podle ekvitermní křivky, která snižuje negativní vlivy topné vody na mechanismus termostatických ventilů s hlavicemi (nesprávná ekvitermní teplota deformuje průtoky vody a z toho vyplývá hydraulická nestabilita).

 

Nepodceňujte regulaci na patě domu

Detailněji reagovat na potřeby tepla v domě umožňuje regulace na patě domu. Její osazení výrazně snižuje spotřebu tepla z centrálního zdroje vytápění tím, že při správně nastavených otopových křivkách podle ekvitermní teploty nedovoluje přetápění. Díky regulaci na patě domu vznikne v rámci současné otopné soustavy uzavřený okruh s přesně nadefinovanou teplotou a dům odebírá teplo z jakéhokoliv zdroje (teplárny, kotelny nebo jiného společného zdroje) pouze tehdy, kdy teplota vody v tomto okruhu klesne pod definovanou hodnotu nastavenou v regulátoru. Dům tak odebere a zaplatí jen teplo, které skutečně potřebuje. Podmínkou je správné nastavení regulace a seřízení otopné soustavy.

V České republice je stále mnoho bytových domů, které nemají ani domovní předávací stanici, ani žádnou jinou regulaci. Zbytečně tak promrhají i více než 20 % zaplaceného tepla. Regulace také řeší nepříjemné projevy otopné soustavy - bouchání, klepání, ťukání či jiné projevy hlučnosti, které přichází z radiátorů a trubek. Čím hůře jsou nastaveny správné fyzikální parametry soustavy (teploty, tlaky a průtoky), tím jsou dopady hluku, přetápění i nedotápění intenzivnější. 

 

img_vytapeni

 

Kdy je nutná modernizace domovní kotelny?

Pozornost efektivitě vytápění je nutné věnovat i v případech, kdy má dům svou vlastní kotelnu. Častým problémem jsou zastaralé plynové kotle s nízkou účinností spalování. Z pohledu vlastníka domu sice fungují, ale jejich provoz je neekonomický a množí se opravy. Důvodem pro řešení jsou náklady na jeden GJ nad 500 korun, dochází k přetápění nebo k nedotápění bytů, případně provoz kotelny vykazuje bezpečnostní rizika. Současným požadavkům vyhovují moderní kondenzační kotle. U větších domů je výhodné jejich zapojení do kaskády.

 

Díky výhodnému financování dosáhnete na úspory za vytápění rychleji

Pro financování rekonstrukce a náročnějších úprav systému vytápění mohou nyní vlastníci bytových domů z řad SVJ a bytových družstev využít i úvěr KREDIT Raiffeisen stavební spořitelny. „Od března 2020 jsme nově rozšířili účelovost plnění úvěru KREDIT o oblast vytápění. Cílem je umožnit vlastníkům bytových domů nezůstávat při komplexní modernizaci domu na poloviční cestě a po rekonstrukci obálky domu pokračovat rekonstrukcí a úpravami systému vytápění. Úvěr KREDIT je možné čerpat i samostatně pouze pro financování úprav vytápění domu,“ říká Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

 

Zajímá vás provoz vašeho bytového domu?

Oblast úspor ve spotřebě energií často souvisí s celkovým provozem bytového domu. Sem spadá jak správné nastavení plánu oprav, tak i financování modernizací bytového domu. Důležitá je též funkčnost výboru SVJ nebo představenstva družstva. Řadu důležitých informací, rad právníků a dalších odborníků i výměnu zkušeností najdete na stránkách Okolobytu.cz. Aktuální měsíční shrnutí nejzajímavějších komentářů a událostí naleznete v elektronickém informačním zpravodaji.

Zpět na výpis
Vyhledávání...
Produkty
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Důležité odkazy
Kontakty Internet servis
Dotační poradenství
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení
Stavební spoření
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Financování bydlení
Zvýhodněný úvěr Až 2 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Rekopůjčka Úvěr na bydlení bez zajištení, až 2 000 000 Kč Hyposplátka Úver na bydlení se splátkami až na 30 let Půjčka na družstevní bydlení Až 3 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Úvěry pro živnostníky Úver ze stavebního spoření Úvěrový balíček
Bytová družstva a SVJ
Úvěry pro bytová družstva, SVJ a právnické osoby Stavební spoření pro právnické osoby
Chytrý běžný účet s odměnou Pojištění úvěru Pojištění staveb a bytových jednotek Pojištění domácnosti Rizikové životní pojištění Doplňkové penzijní pojištění Pojištění odpovědnosti občana za škodu Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu Pojištění motorových vozidel - povinné ručení Pojištění motorových vozidel - havarijní pojištění
Ostatní
Kontakty Kalkulačky Ostatní finanční produkty Kariéra O nás Informace Dokumenty Pro média Internet servis