Vyjádření k uvažovaným změnám systému stavebního spoření

Vážené klientky, vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o aktuální podobě vládou navrhovaných úprav stavebního spoření.

Podle nejnovějších informací z Ministerstva financí ČR by státní podpora stavebního spoření za rok 2010, která bude připsána na vkladové účty klientů v dubnu 2011, měla být zdaněna 50% daní z příjmů. To by znamenalo, že reálná výše státní podpory u smluv uzavřených do konce roku 2003 dosáhne maximálně 2250 Kč a u smluv uzavřených po roce 2003 maximálně 1500 Kč. Tato daň má platit pouze jeden rok, v následujícím roce má být zrušena a výše státní podpory má být prostřednictvím novelizace zákona o stavebním spoření upravena na maximálně 2000 Kč. Tato úprava se bude vztahovat na všechny smlouvy.   

Dále by mělo dojít ke zdanění výnosů ze stavebního spoření 15% sazbou, tedy stejně jako u běžných či spořicích účtů. Zdanění by se nemělo vztahovat na úroky, jež budou připsány na vkladové účty klientů do 31.12.2010.

Uvedená opatření mohou být zavedena až po schválení novely zákona Poslaneckou sněmovnou, Senátem a prezidentem ČR. Je tedy možné, že v rámci legislativního řízení tato opatření ještě doznají změn.

Změny by se netýkaly úroků a státních podpor již připsaných na smlouvu o stavebním spoření, ale pouze úroků a státní podpory, na něž vznikne nárok po datu účinnosti novely zákona. Vaše stávající úspory a připsané zálohy státní podpory by tedy zůstaly dle všech dosud zveřejněných informací v plné míře zachovány.

Rádi bychom Vás ujistili, že stavební spoření je a zůstane i do budoucna atraktivním finančním produktem. I v případě schválení navrhovaných opatření bude nabízet vyšší výnos (až 5,04 %) než spořicí účty či term&´nované vklady. Kromě toho úroky na účtech stavebního spoření jsou na rozdíl od spořicích účtů, podílových fondů a dalších finančních produktů smluvně garantovány. Vaše výnosy ze stavebního spoření tedy nejsou závislé na hospodářské krizi, vývoji akciových trhů nebo pohybech úrokových sazeb České národní banky.

Je jisté, že vlastní bydlení a dostatečná finanční rezerva vždy byly nejlepším způsobem zajištění na stáří. Stavební spoření by tak zůstalo i při zavedení uvažovaných změn optimální investicí pro Vaši budoucnost.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Jan Jeníček

Generální ředitel