S kým dlouhodobě spolupracujeme

Raiffeisen stavební spořitelna dlouhodobě podporuje charitativní projekty na pomoc nemocným či handicapovaným.

Výběr dobročinných projektů, které podpořila RSTS:

Občanské sdružení PROTEBE

Logo občanské sdružení PROTEBE

Občanské sdružení PROTEBE se již přes 15 let zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Projekty jsou zaměřeny na integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže. Pomáhá v získávání nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost (např. šachy, turistika, ochrana přírody, atd.) a nabízí alternativu k současnému životnímu stylu. Pořádá víkendové turistické a pobytové akce, letní tábory i jednodenní výlety.

www.protebe.org