Charita

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. pomáhá již řadu let svým klientům k lepšímu bydlení, ale nejen to. Aktivně se také podílí na společenském a kulturním životě v České republice. Úspěchy, kterých Raiffeisen stavební spořitelna dosahuje, a důvěra veřejnosti, které se RSTS těší, vnímá spořitelna také jako závazek vůči společnosti. Proto Raiffeisen stavební spořitelna dlouhodobě podporuje jak charitativní projekty na pomoc nemocným či handicapovaným, tak kulturu a občanskou společnost.

Výběr dobročinných projektů, které podpořila RSTS:

Nadace Antonika Simony Krainové

Nadace Antonika Simony Krainové se zaměřuje na podporu seniorů v České republice. Nadace je transparentní – podporuje konkrétní projekty. Financování nadace probíhá z větší části díky příspěvkům komerčních subjektů, z části díky příspěvkům široké veřejnosti. Svůj název nadace dostala po sv. Antonínovi, který je mimo jiné patronem starých lidí, manželů, rodin a lidí v nouzi.

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun o. s. je nezisková organizace, která přivádí profesionální klauny do nemocnic a domovů seniorů v České republice. Protože smích pomáha!

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

Green doors

Občanské sdružení Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí s duševním onemocněním, zejména schizofrenií.

APLA - asociace pomáhající lidem s autismem

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod.

Tyfloservis

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku.

Domov sv. Anežky

Domov sv. Anežky, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života.

Nadační fond Porozumění

Nadační fond Porozumění vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek.

Denní stacionář Akord - Nadstandardní péče o handicapované děti

Denní stacionář AKORD pro děti, mládež a osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 6 do 45 let.

Zpět na O nás

Dozvíte se více o aktivitách společnosti, hospodářských výsledcích, vedení a mnoho dalšího

Zpět