Charita

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. pomáhá již řadu let svým klientům k lepšímu bydlení, ale nejen to. Aktivně se také podílí na společenském a kulturním životě v České republice. Úspěchy, kterých Raiffeisen stavební spořitelna dosahuje, a důvěra veřejnosti, které se RSTS těší, vnímá spořitelna také jako závazek vůči společnosti. Proto Raiffeisen stavební spořitelna dlouhodobě podporuje jak charitativní projekty na pomoc nemocným či handicapovaným, tak kulturu a občanskou společnost.

Výběr dobročinných projektů, které podpořila RSTS:

Nadace Antonika Simony Krainové

Nadace Antonika Simony Krainové se zaměřuje na podporu seniorů v České republice. Nadace je transparentní – podporuje konkrétní projekty. Financování nadace probíhá z větší části díky příspěvkům komerčních subjektů, z části díky příspěvkům široké veřejnosti. Svůj název nadace dostala po sv. Antonínovi, který je mimo jiné patronem starých lidí, manželů, rodin a lidí v nouzi.

Občanské sdružení PROTEBE

Občanské sdružení PROTEBE se již přes 15 let zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Projekty jsou zaměřeny na integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže. Pomáhá v získávání nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost (např. šachy, turistika, ochrana přírody, atd.) a nabízí alternativu k současnému životnímu stylu. Pořádá víkendové turistické a pobytové akce, letní tábory i jednodenní výlety.

Dětský úsměv

Dětský úsměv je nadační fond, jehož cílem je všestranná pomoc dětem umístěných v Dětském centru v Praze 4 – Krči. Získává finanční prostředky i nefinanční dary na zlepšení podmínek dětí i personálu v Dětském centru při Thomayerově nemocnici v Praze 4. Cílem fondu je obnova úcty ke každému životu a probuzení zájmu o pomoc opuštěným dětem, podpora u našich spoluobčanů – uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níž jeden nese odpovědnost za druhého, podpora rozšíření adopce těchto dětí v rodinách, pěstounské péče, podpora při přípravě potenciálních adoptivních rodičů a pěstounů a podpora rodičů, majících děti v náhradní rodinné péči.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Hlavním posláním SKV Praha je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní činnosti. Klub sdružuje paraplegiky ve stolním tenise, florbale, lyžování (monoski), orientačním závodě, potápění, tanci a turistice.

Nadační fond Homolka

Jeho cílem je podpora trendů medicíny 3. tisíciletí v oborech, které významně přispívají k záchraně či zkvalitnění lidského života. Jde o podporu moderní specializované medicíny, zejména v rámci hlavních klinických programů Nemocnice Na Homolce. Ta si vytkla, že vytvoří jednu z nejlepších evropských specializovaných nemocnic s nadregionální působností zajišťující komplexní škálu diagnostických a léčebných metod v oblasti kardiovaskulárních onemocnění a klinických neurověd.

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

Green doors

Občanské sdružení Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí s duševním onemocněním, zejména schizofrenií.

APLA - asociace pomáhající lidem s autismem

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod.

Denní stacionář Akord - Nadstandardní péče o handicapované děti

Denní stacionář AKORD pro děti, mládež a osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 6 do 45 let.

Zpět na O nás

Dozvíte se více o aktivitách společnosti, hospodářských výsledcích, vedení a mnoho dalšího

Zpět