Etický kodex

Podívejte se na
Etický kodex skupiny
Raiffeisen Bank International.

Etický kodex, pro nás, jakožto členy skupiny RBI, stanovuje základní hodnoty a představuje základ firemní kultury, která je v souladu se zákony a je postavena na etických principech.

Cílem skupiny není jen poskytování bankovních služeb v nejvyšší kvalitě, ale také udržitelné řízení společnosti a s tím spojená společenská odpovědnost. Naše role ve světě obchodu je charakteristická odpovědností vůči všem zúčastněným, zejména vůči našim zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům, jakož i celé společnosti Raiffeisen.

Etický kodex skupiny RBI stanovuje základní hodnoty naší společnosti a představuje základ firemní kultury, která je v souladu se zákony a je postavena na etických principech.

Jelikož je tento Etický kodex závazný interně, tedy pro zaměstnance skupiny RBI, neukládá žádná práva či povinnosti třetím stranám.

Očekává se, že všichni obchodní partneři a spolupracující třetí strany jednající v zastoupení nebo jménem skupiny RBI přijmou pravidla a standardy obsažené v tomto Etickém kodexu nebo pravidla jim podobná.