Ostatní finanční produkty

Máte rádi pocit, že se o vás někdo skutečně postará, a své starosti tak můžete hodit za hlavu?

Naši profesionálně vyškolení a certifikovaní finanční poradci vám připraví kompletní řešení vašich potřeb také v  otázkách zajištění rodiny, zajištění majetku či zajištění spokojeného stáří a zároveň i v bankovních službách.

Profesionální poradenství zdarma

Nabídka produktů

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je produkt, který vám umožní zachovat si finanční nezávislost a životní úroveň i v důchodovém věku. Můžete se díky němu nejen připravit na budoucnost a finančně se zajistit, ale vzhledem k daňovým úlevám ušetříte již nyní. U finančních poradců Raiffeisen stavební spořitelny si můžete sjednat smlouvu dle vlastní preference s penzijní společností České pojišťovny.

Hlavní výhody

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
 • Pravidelné zhodnocování úspor Penzijní společností
 • Daňové výhody pro účastníka i zaměstnavatele
 • Možnost získání příspěvků od zaměstnavatele
 • Volba varianty zhodnocení dle přístupu k riziku

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Životní pojištění

Životní pojištění je vhodnou volbou pro finanční zabezpečení blízkých osob pro případ smrti nebo závažné zdravotní újmy pojištěného a současně i finanční zabezpečení vlastní osoby pojištěného. Zejména je vhodné pro majitele závazku ve formě úvěru či půjčky.

Hlavní výhody

 • Široký rozsah pojistné ochrany, pružné nastavení podle životní situace
 • Zajištění sebe i celé rodiny
 • Zajištění splácení úvěru v případě zdravotních potíží či úrazu
 • Zhodnocení vložených prostředků
 • Daňové úlevy – odpočet zaplaceného pojistného od základu daně
 • Možnost získat odměnu za příznivý škodní průběh

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Pojištění bydlení (pojištění staveb)

Pojištění bydlení je určeno pro rodinné domy a bytové jednotky. Vztahuje se na nemovitosti včetně všech součástí, v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. Nemovitost lze pojistit již od počátku stavby a toto pojištění je zvýhodněno slevou. V případě nemovitosti lze sjednat pojištění odpovědnosti z vlastnictví budovy či bytu.

Hlavní výhody

 • Pojištění na novou cenu – je možné uzavřít v jakékoliv fázi rozestavěnosti
 • Pojištění vedlejších staveb za stejnou sazbu, jako je pojištěna budova hlavní
 • Pojištěna jsou rizika: požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz vozidla nebo jeho nákladu, kouř, voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • Možno pojistit krádež nebo loupež stavebního materiálu, stavební techniky
 • Dále i katastrofická rizika, např. povodeň, lavina, zemětřesení, sesuvy půdy a zřícení skal
 • Také lze pojistit elektromotory sloužící budově (čerpadla, pohon na otevírání vrat apod.)
 • Výhodou navíc jsou asistenční služby

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Pojištění domácností

Byt je místem vašeho soukromí, důvěrným prostorem zaplněným věcmi, k nimž vás váže citový vztah. Vybudování a zařízení tohoto zázemí vás stálo nemálo času a peněz. Víte, jak si výsledky svého úsilí co nejlépe ochránit? Vhodné pojištění domácnosti je tím nejlepším řešením.

Hlavní výhody

 • Krytí základních pojistných rizik jako požár, výbuch, úder blesku, náraz vozidla
 • Dále i kouř, voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky, apod.
 • Další významná rizika jako např. povodně, laviny, záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy
 • Možnost pojištění proti následkům vichřice, krupobití
 • Ochrana před vloupáním, vandalismem nebo loupeží
 • Možnost připojištění garáže na jiném pozemku, včetně pojištění movitých věcí
 • Asistenční služby v krizových situacích

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Úrazové pojištění

Mimořádně flexibilní rodinné úrazové pojištění pomáhá zmírnit dopad neočekávaných událostí. Umožňuje pojistit až 8 osob za velmi výhodných podmínek. V průběhu pojištění může klient libovolně měnit rozsah pojistné ochrany a přizpůsobit tak pojištění aktuálním rizikům, případně změnit osoby zahrnuté do pojištění. Úrazové pojištění představuje ideální produkt pro celé rodiny. Rozsah krytí lze přesně nastavit dle aktuálních potřeb vašich nejbližších, ať už se jedná o malé děti, mladé sportovce nebo pracující rodiče.

Hlavní výhody

 • Tabulky plnění jsou klientům volně k dispozici
 • Pojistné plnění je garantováno po celou dobu existence smlouvy
 • Slevy pro jednotlivé členy rodiny až 35 %, navíc odečtena sleva za počet osob až 30 %
 • Výběr rozsahu pojistného krytí u rizika trvalých následků úrazu
 • U denního odškodného není podmínkou pracovní neschopnost
 • Dvojnásobné plnění, pokud si úraz vyžádá hospitalizaci
 • Asistenční služby po dobu omezení soběstačnosti v důsledku úrazu

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Pojištění úvěru

Pojištění úvěru je vhodným produktem pro zajištění v případě smrti nebo v případě invalidity třetího stupně pro klienty, kteří čerpají překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Pojištění tak kryje neočekávané situace a chrání klienty před finančními obtížemi. Jedná se o jednoroční úvěrové pojištění, které je automaticky prodlouženo na další pojistný rok dle aktuální výše dluhu. Pojištění trvá po celou dobu úvěrového vztahu. Začíná prvním dnem čerpání úvěru a končí dnem, který předchází splacení úvěru, resp. dnem vzniku pojistné události.

Hlavní výhody

 • Pojištění pro všechny druhy smrti kdekoliv na světě
 • Pojištění pro invaliditu třetího stupně z důvodu nemoci i úrazu
 • Základní pojištění lze rozšířit o další dvě připojištění (pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti; pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání)
 • Klient nemusí hradit pojistné hotově (je součástí splátky úvěru)
 • Automatická vinkulace pojistného plnění
 • Rychlé zpracování
 • Sleva na úrokové sazbě u úvěru až 0,15 %

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Pojištění motorových vozidel – povinné ručení

Zákonem předepsané pojištění vás bude chránit v případě škod vzniklých z provozu vozidla. Vztahuje se na vámi způsobené škody jiné osobě a zároveň vás chrání před neoprávněnými nároky druhých. V závislosti na výši vámi zvolených limitů pojistného plnění budete spolehlivě kryti proti škodám a nárokům, které nemůžete předvídat, ale které mohou při provozu a případné havárii nastat. Pojištění je platné nejen v ČR, ale i na území Evropy. Územní platnost je uvedena na zelené kartě vydávané pojišťovnou.

Hlavní výhody

 • Rozsáhlé asistenční služby 24 hodin denně
 • Sleva 5 % z celkové částky jako bonus za každý rok bez nehody
 • Vysoké limity pojistného plnění
 • Náhradní vozidlo až na 5 dní, případně zajištění dopravy vlakem nebo letadlem
 • Uhrazení náhradního ubytování
 • Zajištění opravy ve smluvním servisu

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Pojištění motorových vozidel – havarijní pojištění

Havarijní pojištění je ideální pro každého, kdo chce dobrovolně pojistit vlastní motorové vozidlo pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení. Pokud se stane nehoda, nezáleží na tom, jestli jste ji zavinili vy, nebo jste v roli poškozeného.

Hlavní výhody

 • V kombinaci s povinným ručením sleva 10 %
 • Rozsáhlé asistenční služby 24 hodin denně
 • Sleva až 20 % za odpovídající zabezpečení vozidla, při pojištění pro případ odcizení sleva až 40 % z pojistného
 • Jízda bez nehod se vám opravdu vyplatí – díky systému bonus/malus sleva až 50 % z celkového pojistného
 • Pojištění platné nejen na území České republiky, ale na celém území Evropy
 • Balíček připojištění jako bonus – výhodné připojištění zavazadel a sedadel za zvýhodněnou cenu
 • Nárok na pojistné plnění uplatněný z doplňkových pojištění nemá vliv na bonus/malus v povinném ani v havarijním pojištění
 • Přímá likvidace škod bez ohledu na to, kde má viník škody povinné ručení

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

eKonto SMART

Běžný osobní účet pro občana ČR od 18 let.

Hlavní výhody

 • Prémie až 2000 díky kombinaci našeho výhodného stavebka a chytrého osobního účtu
 • Převod účtu zajistíme kompletně za vás

Co vše získáte zdarma?

 • Vedení účtu při jeho aktivním využívání
 • Výběry z bankomatu všech bank v ČR
 • Elektronickou debetní kartu
 • Všechny tuzemské elektronické transakce

Prémii ve výši 1000 Kč dostane klient ke každému aktivnímu účtu po 4 měsících aktivního užívání. Prémii dalších 1000 Kč dostane klient k platné smlouvě o stavebním spoření, a to v případě převodu kompletního platebního styku na zřízený účet eKonto SMART, a jeho aktivního využívání minimálně po dobu 12 měsíců. Poskytovatelem účtu eKonto SMART je Raiffeisenbank a.s., nabídka platí pouze při sjednání účtu u Raiffeisen stavební spořitelny a.s.

Tento materiál není veřejným příslibem ani obchodní nabídkou.

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Pojištění odpovědnosti občana za škodu

Pojistěte se pro případ vzniku škody, kterou můžete způsobit nedopatřením. Ať už při praní prádla vodou unikající z pračky poškodíte zeď souseda či jeho nábytek, upadnete-li na schodech a porazíte současně jiného člověka, který se zraní, způsobenou škodu případně finanční náhradu uhradí pojišťovna za vás. V některých případech odpovídáte i za škodu, kterou jste přímo nezpůsobili, např. pokud vaše děti při sportu rozbijí okno, váš pes vběhne pod kola automobilu a ten je následkem dopravní nehody poškozen apod.

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Pokud způsobíte zaměstnavateli škodu při plnění pracovních povinností, je zaměstnavatel oprávněn žádat po vás náhradu této škody, a to až do výše 4,5násobku vašeho výdělku, v některých případech i vyšší. Pojistěte se pro případ škod způsobených v zaměstnání, kdy můžete například nahodilým pohybem shodit ze stolu počítač nebo ztratit svěřený mobilní telefon, notebook, drahý měřicí přístroj apod.

Pro více informací o tomto produktu kontaktujte naše finanční poradce.

Máte zájem o finanční produkty?

Zavolejte nám 800 11 22 11 pondělí–pátek 8.00–18.00

Domluvte si schůzku

Děkujeme

Formulář byl úspěšně odeslán.

Najděte nejbližšího poradce

Najděte poradce ve svém kraji, nebo použijte vyhledávač poradenských míst a finančních poradců.

Mapa ČR Vysočina Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Praha Karlovarský kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj