Ostatní finanční produkty

Máte rádi pocit, že se o vás někdo skutečně postará, a své starosti tak můžete hodit za hlavu?

Nabídka produktů

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je produkt, který vám umožní zachovat si finanční nezávislost a životní úroveň i v důchodovém věku. Můžete se díky němu nejen připravit na budoucnost a finančně se zajistit, ale vzhledem k daňovým úlevám ušetříte již nyní. U finančních poradců Raiffeisen stavební spořitelny si můžete sjednat smlouvu dle vlastní preference s Generali penzijní společností.

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
 • Pravidelné zhodnocování úspor penzijní společností
 • Daňové výhody pro účastníka i zaměstnavatele
 • Možnost získání příspěvků od zaměstnavatele
 • Volba varianty zhodnocení dle přístupu k riziku
 • Možnost sjednání smlouvy nezletilému klientovi

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je vhodnou volbou pro finanční zabezpečení blízkých osob pro případ smrti nebo závažné zdravotní újmy pojištěného následkem nemoci nebo úrazu a současně i finanční zabezpečení vlastní osoby pojištěného. Zejména je vhodné pro majitele závazku ve formě úvěru či půjčky.

 • Široký rozsah pojistné ochrany, pružné nastavení podle životní situace
 • Zajištění sebe i celé rodiny včetně dětí
 • Zajištění splácení úvěru v případě zdravotních potíží či úrazu
 • V případě úmrtí nemusí být dluhem zatížena rodina klienta (dědici) – vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky

Pojištění bydlení (pojištění staveb)

Pojištění bydlení je určeno pro rodinné domy a bytové jednotky. Vztahuje se na nemovitosti včetně všech součástí, v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. Nemovitost lze pojistit již od počátku stavby a toto pojištění je zvýhodněno slevou. V případě nemovitosti lze sjednat pojištění odpovědnosti z vlastnictví budovy či bytu.

 • Pojištění na novou cenu – je možné uzavřít v jakékoliv fázi rozestavěnosti
 • Pojištění vedlejších staveb za stejnou sazbu, jako je pojištěna budova hlavní
 • Pojištěna jsou rizika: požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz vozidla nebo jeho nákladu, kouř, voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • Možno pojistit krádež nebo loupež stavebního materiálu, stavební techniky
 • Dále i katastrofická rizika, např. povodeň, lavina, zemětřesení, sesuvy půdy a zřícení skal
 • Také lze pojistit elektromotory sloužící budově (čerpadla, pohon na otevírání vrat apod.)
 • Výhodou navíc jsou asistenční služby

Pojištění domácností

Byt je místem vašeho soukromí, důvěrným prostorem zaplněným věcmi, k nimž vás váže citový vztah. Vybudování a zařízení tohoto zázemí vás stálo nemálo času a peněz. Víte, jak si výsledky svého úsilí co nejlépe ochránit? Vhodné pojištění domácnosti je tím nejlepším řešením.

 • Krytí základních pojistných rizik jako požár, výbuch, úder blesku, náraz vozidla, vichřice, krupobití
 • Dále i kouř, voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky, apod.
 • Další významná rizika jako např. povodně, laviny, záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy
 • Ochrana před vloupáním, vandalismem nebo loupeží
 • Možnost připojištění garáže na jiném pozemku, včetně pojištění movitých věcí
 • Asistenční služby v krizových situacích

Pojištění úvěru

Pojištění úvěru (pojištění schopnosti splácet úvěr) je vhodným produktem pro zajištění v případě smrti, pracovní neschopnosti, nedobrovolné ztráty zaměstnání a v případě invalidity třetího stupně pro klienty, kteří čerpají překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Pojištění tak kryje neočekávané situace a chrání klienty před finančními obtížemi. Pojištění trvá po celou dobu úvěrového vztahu. Začíná prvním dnem čerpání úvěru a končí dnem, který předchází splacení úvěru, resp. dnem vzniku pojistné události. Klient přistupuje do pojištění k pojistné smlouvě sjednané mezi UNIQA pojišťovnou a RSTS. Stává se pojištěným, pojistníkem je RSTS.

 • Pojištění úmrtí pojištěného (nemoc, úraz). Pojistná ochrana platí na území celého světa.
 • Pojištění pro invaliditu třetího stupně z důvodu nemoci i úrazu
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání
 • Klient nemusí hradit pojistné hotově (je součástí splátky úvěru)
 • Automatická vinkulace pojistného plnění ve prospěch RSTS
 • Rychlé zpracování
 • Sleva na úrokové sazbě u úvěru až 0,3 %

Pojištění motorových vozidel – povinné ručení

Zákonem předepsané pojištění vás bude chránit v případě škod vzniklých z provozu vozidla. Vztahuje se na vámi způsobené škody jiné osobě a zároveň vás chrání před neoprávněnými nároky druhých. V závislosti na výši vámi zvolených limitů pojistného plnění budete spolehlivě kryti proti škodám a nárokům, které nemůžete předvídat, ale které mohou při provozu a případné havárii nastat. Pojištění je platné nejen v ČR, ale i na území Evropy. Územní platnost je uvedena na zelené kartě vydávané pojišťovnou.

 • Rozsáhlé asistenční služby 24 hodin denně
 • Sleva 5 % z celkové částky jako bonus za každý rok bez nehody
 • Vysoké limity pojistného plnění
 • Dle volby varianty pojištění možnost získat náhradní vozidlo až na 5 dní, případně zajištění dopravy vlakem nebo letadlem
 • Dle volby varianty pojištění možnost uhrazení náhradního ubytování
 • Zajištění opravy ve smluvním servisu

Pojištění motorových vozidel – havarijní pojištění

Havarijní pojištění je ideální pro každého, kdo chce dobrovolně pojistit vlastní motorové vozidlo pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení. Pokud se stane nehoda, nezáleží na tom, jestli jste ji zavinili vy, nebo jste v roli poškozeného.

 • V kombinaci s povinným ručením sleva 10 %
 • Rozsáhlé asistenční služby 24 hodin denně
 • Sleva až 20 % za odpovídající zabezpečení vozidla, při pojištění pro případ odcizení sleva až 40 % z pojistného
 • Jízda bez nehod se vám opravdu vyplatí – díky systému bonus/malus sleva až 50 % z celkového pojistného
 • Pojištění platné nejen na území České republiky, ale na celém území Evropy
 • Balíček připojištění jako bonus – výhodné připojištění zavazadel a sedadel za zvýhodněnou cenu
 • Nárok na pojistné plnění uplatněný z doplňkových pojištění nemá vliv na bonus/malus v povinném ani v havarijním pojištění
 • Přímá likvidace škod bez ohledu na to, kde má viník škody povinné ručení

Pojištění odpovědnosti občana za škodu

Pojistěte se pro případ vzniku škody, kterou můžete způsobit nedopatřením. Ať už při praní prádla vodou unikající z pračky poškodíte zeď souseda či jeho nábytek, upadnete-li na schodech a porazíte současně jiného člověka, který se zraní, způsobenou škodu případně finanční náhradu uhradí pojišťovna za vás. V některých případech odpovídáte i za škodu, kterou jste přímo nezpůsobili, např. pokud vaše děti při sportu rozbijí okno, váš pes vběhne pod kola automobilu a ten je následkem dopravní nehody poškozen apod.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Pokud způsobíte zaměstnavateli škodu při plnění pracovních povinností, je zaměstnavatel oprávněn žádat po vás náhradu této škody, a to až do výše 4,5násobku vašeho výdělku, v některých případech i vyšší. Pojistěte se pro případ škod způsobených v zaměstnání, kdy můžete například nahodilým pohybem shodit ze stolu počítač nebo ztratit svěřený mobilní telefon, notebook, drahý měřicí přístroj apod.

eKonto SMART – běžný osobní účet pro občana ČR od 18 let

 • Prémie až 2000 Kč díky kombinaci našeho výhodného stavebka a chytrého osobního účtu
 • Převod účtu zajistíme kompletně za vás

Co vše získáte zdarma?

 • Vedení účtu při jeho aktivním využívání
 • Výběry z bankomatu všech bank v ČR
 • Elektronickou debetní kartu
 • Všechny tuzemské elektronické transakce

Prémii ve výši 1 000 Kč dostane klient ke každému aktivnímu účtu po 4 měsících aktivního užívání. Prémii dalších 1 000 Kč dostane klient k platné smlouvě o stavebním spoření, a to v případě převodu kompletního platebního styku na zřízený účet eKonto SMART a jeho trvání minimálně po dobu 12 měsíců. Poskytovatelem účtu eKonto SMART je Raiffeisenbank a.s., nabídka platí pouze při sjednání účtu u Raiffeisen stavební spořitelny a.s.

Tento materiál není veřejným příslibem ani obchodní nabídkou.

Máte zájem o finanční produkty?

Najděte si poradce

Zanechte nám kontakt,
ozveme se vám zpět

Děkujeme

Formulář byl úspěšně odeslán.