Přihlášení Raiffeisen stavební spořitelny a.s. k Rámcovému výkladu některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru

Česká bankovní asociace (dále jen „ČBA“) v souladu se svým statusem a pracovními postupy zveřejnila dne 4. března 2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů pro klienty Rámcový výklad některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru. Cílem dokumentu je upřesnit výklad některých ustanovení GDPR zejména s ohledem na sektorovou regulaci finančního trhu a další specifika činnosti bank.

MČBA zároveň zdůraznila, že postupy doporučené ve výše uvedeném dokumentu nepředstavují závazný výklad příslušných ustanovení, je na každé bance zvážit, jak bude GDPR v individuálních případech interpretovat. Rovněž tak se nejedná o Kodex chování ve smyslu doporučení článků 40 a 41 GDPR. S interpretací obsaženou v přiloženém dokumentu jsou nicméně srozuměni všichni členové České bankovní asociace, kteří se k tomuto dokumentu přihlásí.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. prohlašuje, že se s interpretací obsaženou v Rámcovém výkladu některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru ztotožňuje.