Podvodná volání zneužívající jméno ČNB

Vážení klienti,

Opět pozorujeme zvýšené množství pokusů o získání citlivých informací, tentokrát s využitím telefonního hovoru (tzv. vishing).

Aktuální schéma útoku je následující:

1. Útočník zavolá na Vaše telefonní číslo a vydává se za zaměstnance České národní banky (ČNB), případně jiné důvěryhodné instituce.
2. V průběhu telefonátu se útočník snaží v oběti vytvořit pocit bezodkladnosti pro vyřešení problému, případně vyvolat strach při nedostatečné aktivitě oběti.
3. Cílem útočníka je získat z oběti citlivé údaje. Může se jednat o číslo smlouvy, přihlašovací údaje do SIS, číslo kreditní karty od jiné banky a podobně.
4. V případě úspěšného získání jakýchkoliv citlivých údajů je útočník buď rovnou zneužije, případně shromáždí a využije pro jiný typ útoku.

K tomuto tématu vydala zprávu Česká národní banka. Doporučujeme shlédnout přehledné video, ve kterém ředitel odboru kontroly finančního trhu ČNB pan Fleischmann představuje i konkrétní případ vishingu.

V případě potřeby nás kontaktuje na bezplatné lince 412 446 408.