Raiffeisen stavební spořitelna se stala partnerem Poradny při finanční tísni

Raiffeisen stavební spořitelna se od ledna 2023 stává partnerem Poradny při finanční tísni, s cílem podpořit bezplatné a nezávislé dluhové poradenství spotřebitelům. Tímto krokem chce podpořit osvětu v oblasti odpovědného zadlužování a předcházení problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Chce také podpořit poradnu v aktivním řešení insolvencí a působení na spotřebitele tak, aby insolvenci předcházeli.

Raiffeisen stavební spořitelna se od ledna 2023 stává partnerem Poradny při finanční tísni, s cílem podpořit bezplatné a nezávislé dluhové poradenství spotřebitelům. Tímto krokem chce podpořit osvětu v oblasti odpovědného zadlužování a předcházení problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Chce také podpořit poradnu v aktivním řešení insolvencí a působení na spotřebitele tak, aby insolvenci předcházeli. 

Poradna při finanční tísni je nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Má za cíl pozitivně působit na spotřebitele, aby měli hlubší finančně-právní povědomí v oblasti poskytování úvěrů nebo půjček, uměli si půjčovat obezřetně a k případnému řešení své platební neschopnosti přistupovali zodpovědně a aktivně. Partnerstvím se Raiffeisen stavební spořitelna zavazuje k odpovědnému poskytování svých finančních produktů a k sociálně vnímavému řešení případných problémů dlužníka. 

„Těší mě, že můžeme navázat spolupráci s Poradnou při finanční tísni, jelikož si ceníme nejen její činnosti v oblasti dluhového poradenství a řešení insolvencí, ale také šíření osvěty odpovědného půjčování a předcházení předlužení, na čemž nám velice záleží,“ říká Pavel Čejka, generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny. 

Stále se prohlubující zadlužování obyvatelstva může vést v blízké budoucnosti k výraznému nárůstu problémů způsobených předlužením a následnou neschopností dostát svým smluvním závazkům řádně a včas. Tento vývoj může nepříznivě působit nejen na samotné spotřebitele a subjekty poskytující finanční služby, ale i na občanskou společnost jako takovou. Je proto důležité působit proaktivně na tu část spotřebitelské veřejnosti, která je insolvencí ohrožena,“ vysvětluje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. 

Mezi další partnery Poradny při finanční tísni patří Sdružení českých spotřebitelů, Raiffeisenbank, Česká spořitelna, ČSOB Stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Home Credit, Komerční banka, UniCredit bank a Fakulta podnikohospodářská VŠE.

O Raiffeisen stavební spořitelně

Raiffeisen stavební spořitelna poskytuje v České republice stavební spoření a výhodné úvěry na rekonstrukce, modernizace i pořízení bydlení. Na český trh vstoupila v roce 1993 jako první stavební spořitelna, ještě pod jménem AR stavební spořitelna a.s. Majoritním akcionářem banky je Raiffeisenbank a.s.

Zpět na výpis
Vyhledávání...
Produkty
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Důležité odkazy
Kontakty Internet servis
Stavební spoření
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Financování bydlení
Rekopůjčka Úvěr na bydlení bez zajištení, až 1 500 000 Kč Hyposplátka Úver na bydlení se splátkami až na 30 let Půjčka na družstevní bydlení Až 2 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Ekoprogram Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení Úvěry pro živnostníky Úver ze stavebního spoření Úvěrový balíček
Bytová družstva a SVJ
Úvěry pro bytová družstva, SVJ a právnické osoby Stavební spoření pro právnické osoby
Chytrý běžný účet s odměnou Pojištění úvěru Pojištění staveb a bytových jednotek Pojištění domácnosti Rizikové životní pojištění Doplňkové penzijní pojištění Pojištění odpovědnosti občana za škodu Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu Pojištění motorových vozidel - povinné ručení Pojištění motorových vozidel - havarijní pojištění
Ostatní
Kontakty Kalkulačky Ostatní finanční produkty Kariéra O nás Informace Dokumenty Internet servis