Spolupracujeme

S kým dlouhodobě spolupracujeme

Výběr dobročinných projektů, které podpořila RSTS:

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. pomáhá již řadu let svým klientům k lepšímu bydlení, ale nejen to. Aktivně se také podílí na společenském a kulturním životě v České republice. Úspěchy, kterých Raiffeisen stavební spořitelna dosahuje, a důvěra veřejnosti, které se RSTS těší, vnímá spořitelna také jako závazek vůči společnosti. Proto Raiffeisen stavební spořitelna dlouhodobě podporuje jak charitativní projekty na pomoc nemocným či handicapovaným, tak kulturu a občanskou společnost.

Občanské sdružení PROTEBE

Občanské sdružení PROTEBE se již přes 15 let zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Projekty jsou zaměřeny na integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže. Pomáhá v získávání nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost (např. šachy, turistika, ochrana přírody, atd.) a nabízí alternativu k současnému životnímu stylu. Pořádá víkendové turistické a pobytové akce, letní tábory i jednodenní výlety.

Dětský úsměv

Dětský úsměv je nadační fond, jehož cílem je všestranná pomoc dětem umístěných v Dětském centru v Praze 4 – Krči. Získává finanční prostředky i nefinanční dary na zlepšení podmínek dětí i personálu v Dětském centru při Thomayerově nemocnici v Praze 4. Cílem fondu je obnova úcty ke každému životu a probuzení zájmu o pomoc opuštěným dětem.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Hlavním posláním SKV Praha je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní činnosti. Klub sdružuje paraplegiky ve stolním tenise, florbale, lyžování (monoski), orientačním závodě, potápění, tanci a turistice.

Nadační fond Homolka

Jeho cílem je podpora trendů medicíny 3. tisíciletí v oborech, které významně přispívají k záchraně či zkvalitnění lidského života. Jde o podporu moderní specializované medicíny, zejména v rámci hlavních klinických programů Nemocnice Na Homolce.

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

Green doors

Občanské sdružení Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí s duševním onemocněním, zejména schizofrenií.

APLA - asociace pomáhající lidem s autismem

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod.

Denní stacionář Akord - Nadstandardní péče o handicapované děti

Denní stacionář AKORD pro děti, mládež a osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 6 do 45 let.

Vodafone

Vodafone a skupina Raiffeisen přináší svým klientům moderní propojení mobilních a bankovních služeb.

ORESI

Společnost Oresi s. r. o., provozuje v České republice ve spolupráci se svými obchodními partnery maloobchodní síť prodejen kuchyňského nábytku pod značkou Oresi kuchyně, registrovanou v rámci Evropské unie.
Již více než deset let se zabýváme prodejem, vývojem, distribucí a montáží kuchyňských linek. V současné době tvoří síť Oresi takřka 70 obchodů.

SIKO

SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ je s rozsáhlou prodejní sítí více než 50 prodejen nejsilnějším prodejcem kompletního koupelnového vybavení na CZ i SK trhu a zároveň největším tuzemským odběratelem rozhodujících domácích i mnoha zahraničních výrobců koupelnového vybavení.