Spolupracujeme

S kým dlouhodobě spolupracujeme

Výběr dobročinných projektů, které podpořila RSTS:

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. pomáhá již řadu let svým klientům k lepšímu bydlení, ale nejen to. Aktivně se také podílí na společenském a kulturním životě v České republice. Úspěchy, kterých Raiffeisen stavební spořitelna dosahuje, a důvěra veřejnosti, které se RSTS těší, vnímá spořitelna také jako závazek vůči společnosti. Proto Raiffeisen stavební spořitelna dlouhodobě podporuje jak charitativní projekty na pomoc nemocným či handicapovaným, tak kulturu a občanskou společnost.

DENNÍ STACIONÁŘ AKORD

Denní stacionář Akord je nestátní neziskové zařízení zaměřené na nadstandardní péči o handicapované děti, mládež a osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 6 do 45 let.

Centrum pro dětský sluch Tamtam

Centrum pro dětský sluch Tamtam je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pro rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky – sociální služby, informační a vzdělávací služby a kulturně osvětovou činnost.

Domov pro zrakově postižené Palata

Domov Palata poskytuje komplexní službu lidem se zrakovým postižením, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nemohou nebo nechtějí žít ve svých domovech.

Občanské sdružení PROTEBE

Občanské sdružení PROTEBE se již přes 15 let zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Projekty jsou zaměřeny na integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže. Pomáhá v získávání nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost (např. šachy, turistika, ochrana přírody, atd.) a nabízí alternativu k současnému životnímu stylu. Pořádá víkendové turistické a pobytové akce, letní tábory i jednodenní výlety.

Nadační fond Homolka

Jeho cílem je podpora trendů medicíny 3. tisíciletí v oborech, které významně přispívají k záchraně či zkvalitnění lidského života. Jde o podporu moderní specializované medicíny, zejména v rámci hlavních klinických programů Nemocnice Na Homolce.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Hlavním posláním SKV Praha je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní činnosti. Klub sdružuje paraplegiky ve stolním tenise, florbale, lyžování (monoski), orientačním závodě, potápění, tanci a turistice.

Vodafone

Vodafone a skupina Raiffeisen přináší svým klientům moderní propojení mobilních a bankovních služeb.

ORESI

Společnost Oresi s. r. o., provozuje v České republice ve spolupráci se svými obchodními partnery maloobchodní síť prodejen kuchyňského nábytku pod značkou Oresi kuchyně, registrovanou v rámci Evropské unie.
Již více než deset let se zabýváme prodejem, vývojem, distribucí a montáží kuchyňských linek. V současné době tvoří síť Oresi takřka 70 obchodů.

SIKO

SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ je s rozsáhlou prodejní sítí více než 50 prodejen nejsilnějším prodejcem kompletního koupelnového vybavení na CZ i SK trhu a zároveň největším tuzemským odběratelem rozhodujících domácích i mnoha zahraničních výrobců koupelnového vybavení.