VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O VÝŠI DLUHU Z ÚVĚRU

formulář

VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O VÝŠI DLUHU Z ÚVĚRU

vyplňte online formulář

*) Uvádí se v případě, že klient nemá přiděleno rodné číslo

Žádám tímto o vystavení potvrzení o výši dluhu z úvěru, který mi byl poskytnut na základě výše uvedené smlouvy o úvěru.


Vyčíslení dluhu, resp. úhrada mimořádné splátky úvěru může být zpoplatněna dle platného sazebníku v návaznosti na ujednání ve smlouvě o úvěru. Pro vyčíslení dluhu za účelem úplného splacení úvěru nemůže být použita uspořená částka na účtu stavebního spoření.Vyčíslení je zasíláno na korespondenční adresu.

Nebo pro bližší informace zavolejte  800 11 22 11